Pénzügyi teljesítés

A CEEGEX/HUDEX elszámoláshoz kapcsolódóan napi pénzügyi teljesítés történik. A teljesítés devizaneme: euró (EUR).

A napi pénzügyi rendezés, egyetlen összevont, nettósított pénzügyi pozíció alapján történik. Ennek keretében a KELER KSZF nettósítja a klíringtag spot piaci ügyleteinek, határidős árkülönbözetének és határidős ügyletből eredő fizikai szállítási ügyleteinek pénzügyi pozícióit.

A pénzügyi teljesítési hely a KELER.

A teljesítés során a klíringtagok a teljesítési napon 8:15-ig kötelesek biztosítani a kialakult terhelési pénzpozíciókat a teljesítési számlákon az áfa illetőség szerinti áfa tartalommal módosított vételárösszegre, ahonnan a KELER KSZF elvonja a teljesített pénzt a teljes mennyiségre (a pénzteljesítéshez kapcsolódóan részteljesítésre nincs lehetőség). Ezzel párhuzamosan a KELER KSZF jóváírja a jogosultak teljesítési számláit.

Az elszámolásokhoz kapcsolódóan, túl a pénzügyi pozíciók rendezésén, a klíringtagok kötelesek eleget tenni a napi biztosítékteljesítési és garancia alap képzési kötelezettségüknek.

A biztosítékteljesítés határideje 8:15 óra, míg a normál havi garancia alap meghatározásra vonatkozó teljesítési kötelezettség (alapesetben) a meghatározást követő 2. (második) elszámolási nap 8:15 óra.