Számlázás

A CEEGEX/HUDEX-en megkötött és fizikai teljesítésű ügyletek érintettek a vételárszámlázásban. (Ez alól kivételt képeznek a határidős ügyletek, amennyiben a lejárat előtt lezárásra kerülnek.) A KELER KSZF, az általa működtetett központi számlázás keretében, valamennyi számlát saját maga állít ki az eladók nevében, a számlázásra vonatkozó megállapodásban biztosított felhatalmazás alapján. A számlázás során a vételárszámla az áfa illetőség szerinti áfát tartalmazza.

A számlák kiállítása a tárgyhónapot követő második elszámolási napon történik meg és kerül kiküldésre. A számlák kiállítása „gyűjtőelven” történik.

A vételárszámlázáson túl a CEEGEX/HUDEX elszámoláshoz kapcsolódóan a KELER KSZF díjszámlát állít ki a klíringtagoknak. A díjszámlák legkésőbb a tárgyhónapot követő ötödik elszámolási napon kerülnek kiállításra, melyek alapesetben a klíringtagok KELER-nél vezetett számláiról kerülnek beszedésre.