Számlázás

A CEEGEX/HUDEX piacokon megkötött és a ténylegesen leszállított fizikai teljesítésű ügyletek érintettek a vételárszámlázásban (Ez alól kivételt képeznek a határidős ügyletek, amennyiben a lejárat előtt lezárásra kerülnek). A KELER KSZF központi vételárszámlázás („önszámlázás”) keretében, mind a (KELER KSZF szempontjából) vevői, mind az eladói számlákat saját maga állítja ki az eladók nevében is, a számlázásra vonatkozó megállapodásban biztosított felhatalmazás alapján. A számlázás során a vételárszámla az áfa illetőség szerinti áfát tartalmazza. A központi vételárszámlázás során a KELER KSZF-nek egyetemleges felelőssége van a számlák tekintetében.

A számlák a tárgyhónapot követő 2. (második) elszámolási napon kerülnek kiállításra, valamint kiküldésre. A számlák kiállítása „gyűjtőelven” történik.

A vételárszámlázáson túl a CEEGEX/HUDEX elszámoláshoz kapcsolódóan a KELER KSZF díjszámlát állít ki a klíringtagoknak.  A díjfizetés a tárgyhót követő 5. (ötödik) munkanapig kiállított díjszámla alapján történik, alapesetben a klíringtagok KELER-nél vezetett számláiról történő beszedéssel.