Számlázás

A CEEGEX-en megkötött és fizikai teljesítésű ügyletek érintettek a vételár számlázásban. (Ez alól kivételt képeznek a határidős ügyletek, amennyiben a lejárat előtt lezárásra kerülnek.) A KELER KSZF, az általa működtetett központi számlázás keretében, valamennyi számlát saját maga állít ki az eladók nevében, az erre vonatkozó számlázási megállapodásban biztosított felhatalmazás alapján. A számlázás során a vételárszámla az áfa illetőség szerinti áfát tartalmazza.

A számlák kiállítása a tárgyhónapot követő első elszámolási napon történik meg és kerül kiküldésre a hónapot követő első elszámolási napon. A számlák kiállítása „gyűjtőelven” történik.

A vételárszámlázáson túl a CEEGEX elszámoláshoz kapcsolódóan a KELER KSZF díjszámlát állít ki a klíringtagoknak. A díjszámlák minden esetben a tárgyhónapot követő első elszámolási napon kerülnek kiállításra, melyek alapesetben a klíringtagok KELER-nél vezetett számláiról kerülnek beszedésre.