Általános leírás

A KELER KSZF jelenleg a Budapesti Értéktőzsde számára végez derivatív piaci elszámolást az alábbi szegmensekben:

  • Áru Szekció,
  • Pénzügyi Ügyletkör;
  • Részvény és Index Ügyletkör.

A KELER KSZF valós időben fogadja a párosított és a szegregációnak megfelelően létrejött ügyleteket, és valós időben vezeti a pozíciókat. Az ügyletek fogadása során a KELER KSZF a napközben nem allokált ügyleteket legkésőbb a nap végén a klíringtag saját számlájára regisztrálja.

A tranzakciók befogadásának pillanatában a KELER KSZF noválja az ügyleteket. A nováció során a KELER KSZF belép az eredeti ügyletben résztvevő felek közé, és eladónak vevőjévé, míg vevőnek eladójává válik. Ezzel a mozzanattal a KELER KSZF eliminálja a partnerkockázatot.

Az ügyletek elszámolása ’mark-to-market’ elv alapján történik, ahol a derivatív ügyletek árkülönbözete mindennap meghatározásra és másnap teljesítésre kerül. A ’mark-to-market’ elv alapján az árkülönbözet meghatározása a tranzakció kötési napján a kötési ár és az aznapi elszámolóár, míg ezt követően az aznapi és előző napi elszámolóár különbsége.  

Az opciós ügyletek elszámolása során az opciós díj (prémium) pénzügyi teljesítése történik, ahol az opció jogosultja (a vevő) a napi árkülönbözet rendezés keretében teljesíti opciós díj fizetési kötelezettségét, melyet követően az opció lehívásának / lejáratának napjáig további fizetési kötelezettsége nincs.

A KELER KSZF a nyitott derivatív pozíciókra biztosítékot számol, melyet a számítás napját követő első (1.) elszámolási napon 8:50 óráig kell teljesíteni.

A derivatív piaci ügyletek pénzügyi teljesítése a kereskedési napot követően első (1.) elszámolási napon 8:50 órakor történik (T+1. napon 8:50 órakor, ahol T = ’Transaction Day’).

A KELER KSZF azonnali klíring keretében elrendelhet napközbeni biztosítékbeszedést az aktuális nyitott pozíciók alapján, melynek teljesítési határideje értesítést követő 15 perc.