Pénzügyi teljesítés

A derivatív elszámolás során a számított árkülönbözet az adott kereskedési napi tranzakciót követő első (1.) elszámolási napon kerül teljesítésre (T+1. napon, ahol T = ’Transaction Day’).

A teljesítés során a klíringtagi saját és összevont megbízói szegregációnak megfelelően alakulnak ki a teljesítési pozíciók, míg az alklíringtagi pénzügyi teljesítési pozíciók az összevont megbízói pozíciókkal együtt kerülnek teljesítésre.

A teljesítési hely  forint esetében vagy a KELER, vagy hitelintézetek esetében az MNB. Deviza elszámolású és teljesítésű termékek esetében a teljesítés helye minden esetben a KELER.

A teljesítés során a klíringtagok 8:50 óráig kötelesek biztosítani a szegregációnak megfelelően kialakult pénzpozíciókat a teljesítési számlákon, ahonnan a KELER KSZF elvonja a teljesített pénzt a teljes értékre. (Részteljesítés nincsen.) Ezzel párhuzamosan a KELER KSZF a szegregációnak megfelelően jóváírja a jogosultak teljesítési számláit.

Az elszámolásokhoz kapcsolódóan, túl a pénzügyi pozíciók rendezésén, a klíringtagok kötelesek eleget tenni a napi biztosítékteljesítési és garancia alap képzési kötelezettségüknek.

A biztosítékteljesítés határideje 8:50 óra, míg a normál havi garancia alap meghatározásra vonatkozó teljesítési kötelezettség (alapesetben) a meghatározást követő második (2.) elszámolási nap 8:50 óra.