Általános leírás

A KELER KSZF általános klíringtagi szolgáltatást nyújt a németországi European Commodity Clearing AG (ECC) által központi szerződő félként elszámolt energiapiacokon:

  • HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac,
  • EPEXSPOT,
  • EEX European Energy Exchange,
  • Powernext/PEGAS,
  • CEGH Central European Gas Hub,
  • PXE Power Exchange Central Europe.

A szolgáltatás keretében a KELER KSZF az energiapiaci kereskedők számára végez elszámolási és garanciavállalási szolgáltatást az elszámolt spot és derivatív piaci ügyletekre.

Az energiapiaci elszámolások során a KELER KSZF a piacokat központi szerződő félként elszámoló intézménytől kapja a már párosított és befogadott ügyleteket. Az energiapiaci ügyletek elszámolása során a KELER KSZF nem végez novációt (nem központi szerződő félként számolja el az ügyleteket), ugyanakkor, mint általános klíringtag egyetemleges felelősséggel tartozik az energiapiaci alklíringtagok pénzügyi teljesítéséért mind az ügyfelek, mind az ECC felé.

Spot piaci ügyletek esetében az elszámolás a vételárra vonatkozóan történik meg kötési áron, míg a derivatív piaci ügyletek esetében a nyitott pozícióra vonatkozóan árkülönbözet számítás történik, majd a kifutást követően nyitva maradt ügyletekre ugyancsak vételár teljesítés.

A KELER KSZF a kockázatok csökkentése érdekében mennyiségi és/vagy értékbeli limiteket határoz meg az energiapiaci alklíringtagokra vonatkozóan a kereskedett piacokon.

A KELER KSZF a vételár és árkülönbözet teljesítési kötelezettség biztosítása érdekében napi biztosítékigényt számol. A biztosítékigény teljesítési határideje másnap 10:00 óra. A biztosítékigény mértéke legalább az ECC által számított igény mértéke.

Az energiapiaci ügyletek vételár teljesítése,  a derivatív ügyletek árkülönbözet teljesítése és a határidős ügyletek fizikai szállításából eredő teljesítés a kereskedési napot követő első (1.) elszámolási napon 10:00-kor történik (T+1. napon, ahol T  ’Transaction Day’).