Számlázás

Az energiapiacokon megkötött és fizikai teljesítésű ügyletek érintettek a vételár számlázásban. A számlázás folyamatát az ECC működteti, és a vételárszámlákat az ECC leányvállalata, az ECC Luxembourg s.a.r.l. állítja ki és küldi meg közvetlenül a kereskedők részére. Az ECC Luxembourg s.a.r.l. központi vételárszámlázást („önszámlázást”) végez, így mind a (ECC Luxembourg s.a.r.l. szempontjából) vevői, mind az eladói számlákat saját maga állítja ki az eladó nevében. A vételárszámlákon kívül, az ECC az együttműködő kereskedési helyszínek és a saját nevében díjszámlákat állít ki és küld meg közvetlenül a kereskedő ügyfelek részére, melyek pénzügyi teljesítését a KELER KSZF számláján terheli. A KELER KSZF ezen megfizetett díjtételeket beszedi a kereskedőktől.

Az energiapiaci elszámoláshoz kapcsolódóan a KELER KSZF díjszámlát állít ki az energiapiaci alkíringtagoknak. A díjfizetés a tárgyhót követő 5. (ötödik) munkanapig kiállított díjszámla alapján történik, alapesetben a klíringtagok KELER-nél vagy a Vojvođanska banka-nál vezetett számláiról történő beszedéssel.