Számlázás

Az energiapiacokon megkötött és fizikai teljesítésű ügyletek érintettek a vételár számlázásban. A számlázás folyamatát az ECC működteti, és a vételárszámlákat az ECC leányvállalat az ECC Luxembourg s.a.r.l. állítja ki és küldi meg közvetlenül a kereskedők részére. A vételárszámlákon kívül, az ECC az együttműködő kereskedési platformok és a saját nevében díjszámlákat állít ki és küldi meg közvetlenül a kereskedők részére, melyek pénzügyi teljesítését a KELER KSZF számláján terheli. A KELER KSZF ezen díjtételeket továbbhárítja a kereskedők felé.

Az energiapiaci elszámoláshoz kapcsolódóan a KELER KSZF díjszámlát állít ki az energiapiaci alkíringtagoknak. A díjszámlák minden esetben a tárgyhónapot követő első elszámolási napon kerülnek kiállításra, melyek alapesetben a klíringtagok KELER-nél vezetett számláiról kerülnek beszedésre.