Pénzügyi teljesítés

A gázhónap zárását követően a KELER KSZF elkészíti a klíringtag havi elszámolási jelentését, melyből a klíringtag értesül a havi pénzügyi eredményéről. A havi elszámolási jelentés alapján havi vételár számla kerül kiállításra. A havi pénzügyi eredmény rendezése a havi elszámolást követő 5. napon (ha pedig az munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első elszámolási napon) a gáznapi klíringet követően történik.

A teljesítés során a klíringtag időszaki tranzakcióinak megfelelően alakulnak ki a teljesítési pozíciók az áfa illetőség szerinti áfa tartalommal módosított vételárösszegre, ahol a KELER KSZF valamennyi tranzakció vételárát egyetlen nettó pénzügyi pozícióként határozza meg. A pénzügyi nettósításhoz kapcsolódóan a KELER KSZF ún. kompenzációs jegyzőkönyvet állít ki.

A pénzügyi teljesítési hely a KELER.

A teljesítés során a klíringtagok a teljesítési napon 13:00 óráig kötelesek biztosítani a kialakult pénzpozíciókat a teljesítési számlákon, ahonnan a KELER KSZF elvonja a teljesített pénzt a teljes értékre. (Részteljesítés nincs.) Ezzel párhuzamosan a KELER KSZF jóváírja a jogosultak teljesítési számláit.

Az elszámolásokhoz kapcsolódóan, túl a pénzügyi pozíciók rendezésén, a klíringtagok kötelesek eleget tenni a napi biztosítékteljesítési és garancia alap képzési kötelezettségüknek.

A biztosítékteljesítés határideje 8:30, míg a normál havi garancia alap meghatározásra vonatkozó teljesítési kötelezettség (alapesetben) a meghatározást követő második (2.) elszámolási nap 8:30.