Számlázás

A Kereskedési Platformon megkötött és elszámolt ügyletek fizikai szállítású ügyletek, így érintettek a vételár számlázásban. A KELER KSZF, az általa működtetett központi számlázás keretében, valamennyi számlát saját maga állít ki az eladók nevében, az erre vonatkozó számlázási megállapodásban biztosított felhatalmazás alapján. A számlázás során a vételárszámla az áfa illetőség szerinti áfát tartalmazza.

A gázhónap zárását követően a KELER KSZF által készített havi elszámolási jelentés alapján havi vételár számla kerül kiállításra, amely megküldésre kerül a klíringtag számára. A számlák kiállítása „határozott idejű” elven történik, a vonatkozási időszakra tekintettel.

A vételárszámlázáson túl a Kereskedési Platformon megkötött ügyletekhez kapcsolódóan a KELER KSZF díjszámlát állít ki a klíringtagoknak. A díjszámlák minden esetben a havi zárás napján kerülnek kiállításra – a kereskedési hónapot (tárgyhónapot) követő tizenötödik (15.) napon –, melyek alapesetben a klíringtagok KELER-nél vezetett számláiról kerülnek beszedésre.