Nemteljesítés-kezelés

Az értékpapír-piaci elszámolások során alapvető cél, hogy a kereskedett és elszámolásra befogadott ügyletek maradéktalanul teljesüljenek, melyek érdekében a KELER KSZF klíringtagsági- és garanciarendszert működtet.

Az azonnali piacon kétfajta nemteljesítést különböztetünk meg:

  • pénzügyi nemteljesítés
  • értékpapír nemteljesítés

Pénzügyi nemteljesítés akkor történik, ha a klíringtag nem teljesíti határidőre az előírt biztosítékadási, garancia alap képzési, vagy a napi multinet teljesítéshez kapcsolódó pénzteljesítési kötelezettségét.

A nemteljesítés-kezelés során a KELER KSZF – a nemteljesítés megállapítását követően – haladéktalanul intézkedik a nemteljesítő klíringtag kereskedési jogának felfüggesztéséről, és megkezdi a rendelkezésre álló biztosítékeszközök elvonását az üzletszabályzatban meghatározott felhasználási sorrendben. A felhasználási sorrend különös tekintettel van a szegregációra, melynek eredményeként klíringtagi saját nemteljesítés esetén a megbízói biztosítékeszközök nem kerülhetnek felhasználásra. Ugyanakkor megbízói nemteljesítés esetén a klíringtag saját eszközei is felhasználásra kerülnek.

Az egyedileg szegregált ügyfelek biztosítékeszközei teljes védelemben részesülnek a klíringtag saját vagy megbízói nemteljesítése esetén, hiszen azok kizárólag az adott ügyfél nemteljesítése esetén használhatóak fel.

Értékpapír nemteljesítés esetén a klíringtag nem teljesíti határidőre a multinet elszámolásból származó értékpapír-szállítási kötelezettségét.

Értékpapír nemteljesítés-kezelés során a KELER KSZF törli a nemteljesült multinet tranzakciót, majd a vétlen klíringtag részére visszarendezi a nemteljesült ügylet vételárát. A nemteljesítő klíringtag tekintetében a pénz- és/vagy értékpapír jóváírások visszatartásra kerülhetnek, melyek fedezetül szolgálnak a visszarendezésre.

A nemteljesítő klíringtagnak, amennyiben pénzügyileg fedezett az ún. korrekciós összegre (mely a kötésnapi vételár és a teljesítési napi kalkulált összeg árkülönbözete), 2 (kettő) elszámolási nap áll rendelkezésére a hiányzó értékpapír önkéntes beszerzésére. A végső teljesítési határidő a teljesítési napot követő 2. (második) nap 11:00 óra (SD+2. nap 11:00 óra, ahol SD = ’Settlement Day’). Ezt követően a KELER KSZF kísérli meg a hiányzó értékpapír kényszerbeszerzését.

A korrekciós összegre vonatkozó pénzügyi fedezetlenség esetén a nemteljesítő klíringtagnak 1 (egy) óra áll rendelkezésre a hiány teljesítésére, melynek nemteljesítése esetén a KELER KSZF a pénzügyi nemteljesítésekre vonatkozó szabályok szerint jár el, és egyúttal haladéktalanul megkezdi a hiányzó értékpapír kényszerbeszerzését.

Értékpapír nemteljesítés esetén a KELER KSZF pénzügyileg kárpótolja a vétlen klíringtagot az ún. nemteljesítési pótdíj megfizetésével.

A KELER KSZF a nemteljesítés lezárását követően kiszámítja és beszedi a nemteljesítési díjakat.