Pénzügyi teljesítés

Az azonnali értékpapír ügyletek elszámoláshoz kapcsolódóan a pénzügyi teljesítés T+2 napos elv szerint történik. A teljesítés devizaneme a tőzsdei termékspecifikációnak megfelelő, alapesetben: forint (HUF), ettől eltérő esetben euró (EUR) vagy dollár (USD).

Az értékpapír-piaci elszámolás során a kereskedési napi vételár a szegregációnak megfelelően, az európai gyakorlattal összhangban, valamennyi értékpapír ügylet tekintetében az adott kereskedési napi tranzakciót követő 2. (második) elszámolási napon kerül teljesítésre (T+2. napon, ahol T = ’Tranzakciós nap’).

A teljesítés során a klíringtagi saját és összevont megbízói szegregációnak megfelelően alakulnak ki a pénzügyi teljesítési pozíciók, míg az alklíringtagok esetében a klíringtagi összevont megbízói pozíciókkal együtt kerülnek teljesítésre. A teljesítési hely pénzoldali ügyletek esetében a KELER, illetve hitelintézetek esetében az MNB. Deviza elszámolású és teljesítésű termékek esetében a teljesítés helye minden esetben a KELER.

A teljesítés során a klíringtagok legkésőbb a teljesítési napon (SD nap, ahol SD = ’Settlement Day’) 14:00 óráig kötelesek biztosítani a szegregációnak megfelelően kialakult pénzpozíciókat a teljesítési számlákon, ahonnan a KELER KSZF elvonja azokat a KELER KSZF technikai számlájára a teljes értékre vonatkozóan (A pénzteljesítéshez kapcsolódóan részteljesítésre nincs lehetőség). Amennyiben valamennyi kötelezetti tranzakció határidőre teljesült (ideértve az értékpapír-szállítási pozíciókat is), a KELER KSZF elszámolási rendszere automatikusan kiindítja a jóváírási tranzakciókat mind az értékpapírok, mind a pénzteljesítésre vonatkozóan. A terhelési tranzakciókat a KELER KSZF az SD napot megelőző napon záráskor (SD-1 nap) adja át a kiegyenlítési rendszer részére.

Abban az esetben, ha valamely klíringtag nem teljesítette határidőre pénzügyi kötelezettségét, a KELER KSZF megállapítja a nemteljesítést, a nemteljesített tranzakciókat törli a multinet elszámolási körből, majd azt követően fut le a teljesítés, és a KELER KSZF megkezdi a nemteljesítési folyamat végrehajtását.

Az elszámolásokhoz kapcsolódóan, túl az értékpapír- és pénzügyi pozíciók rendezésén, a klíringtagok kötelesek eleget tenni a napi biztosítékteljesítési és garancia alap képzési kötelezettségüknek.

A biztosítékteljesítés határideje 8:50 óra, míg a normál havi garancia alap meghatározásra vonatkozó teljesítési kötelezettség (alapesetben) a meghatározást követő 2. (második) elszámolási nap 8:50 óra.

A KELER KSZF azonnali klíring keretében elrendelhet napközbeni biztosítékbeszedést az aktuális nyitott pozíciók alapján, melynek teljesítési határideje az értesítést követő 15 perc.