Számlázás

Az értékpapír-piaci ügyletekhez kapcsolódóan számlázási tevékenység kizárólag a KELER KSZF díjszámlái tekintetében történik.

A díjszámlák minden esetben a tárgyhónapot követő első elszámolási napon kerülnek kiállításra, melyek alapesetben a klíringtagok KELER-nél vezetett számláiról kerülnek beszedésre. Hitelintézeti klíringtagok esetében a díjszámlák átutalással teljesítendők, amennyiben az adott klíringtag nem rendelkezik pénzszámlával a KELER-ben.