Általános leírás

A CEEGEX piacokon megkülönbözetünk azonnali és határidős piacot. A CEEGEX piacon kötött ügyletek egyike sem MIFID szerinti pénzügyi termék, így ez a szegmens nem tartozik az EMIR rendelet hatálya alá. A határidős CEEGEX piac kockázatkezelése során ugyanakkor a KELER KSZF önként alkalmazza az EMIR előírásait.

Az azonnali gázpiacon a pénzoldali garanciavállalást a KELER KSZF végzi. Azok a klíringtagok, akik a CEEGEX piacokon kereskednek, kötelezően klíringtaggá kell válniuk az Kereskedési Platformon is, mivel az FGSZ a gázinfrastruktúra sajátosságához tartozó egyensúlyozást azon a piacon végzi.

Az azonnali gázpiacon pozíciós limit kerül alkalmazásra, amelynek célja az esetleges vételár nemteljesítésből adódó kockázatok fedezése.

A határidős gázpiacon a KELER KSZF mint központi szerződő fél az EMIR uniós rendelet előírásainak megfelelően nyújt garanciavállalási szolgáltatást. A klíringtagok által a CEEGEX-en kötött ügyletek KELER KSZF általi befogadásakor a KELER KSZF jogilag az ügyletbe lép, vagyis minden vevőnek eladója és minden eladónak vevője lesz (nováció). Ezzel a klíringtag nincs közvetlenül kitéve annak a kockázatnak, hogy az ügylet másik résztvevője nem teljesít időben, ugyanis a nováció pillanatától a KELER KSZF garanciát vállal az ügylet pénzügyi teljesülésére. A KELER KSZF ennek érdekében garanciarendszert működtet, melynek elemei a felmerülő kockázatokkal összhangban kerülnek meghatározásra.