Alapbiztosíték

A CEEGEX azonnali és a HUDEX/Gáz határidős  gázpiacokat tekintve:

Az azonnali gázpiacon számított biztosítékigény forgalmi és szállítási (delivery) biztosítékigény alapján kalkulálódik. A CEEGEX azonnali gázpiacon pozíciós limitet alkalmazunk, melynek értelmében a párosított ügylet befogadása csak a KELER KSZF kedvezményezettséggel elhelyezett biztosítékeszközök értékéig lehetséges. A pozíciós limit a zárolt biztosítékeszközök értékének és a nyitott határidős ügyletek valamint a fizikai szállításban lévő ügyletek biztosítékigényének a különbsége. A forgalmi biztosítékigény tehát üzletkötési korlátot jelent, ezzel elkerülhetővé válik a gázpiaci termékek vételár nemteljesítéséből adódó kockázat, hiszen a vételár biztosítékeszközzel fedezve van. A forgalmi biztosíték mértékén felül KELER KSZF kedvezményezettséggel elhelyezett eszközök a piaci pozíciós limit számításakor figyelembevételre kerülnek. A szállításban lévő fizikai ügyletek alapján kalkulált biztosítékigény a fizikai szállításban lévő határidős ügyletekre kalkulálódik, hiszen minden napon teljesíteni kell a szállításban lévő termékre vonatkozó vételárat. A szállítási (delivery) biztosítékigény a szállítási időszak alatt fennálló vételár nemteljesítések esetén felmerülő kockázatokat hivatott fedezni. Az azonnali piaci biztosítékigény és a pozíciós limit számításának módszertana a közzétett leiratban kerül részletesebb bemutatásra.

CEEGEX azonnali piac garanciarendszere leirat

Az alapbiztosíték mértéke termékenként kerül meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján. Célja, hogy fedezetet nyújtson a termék árában potenciálisan bekövetkező legalább kétnapi változásra. legalább 99%-os megbízhatósággal. A KELER KSZF az alapbiztosítékot VaR (Value at Risk) kockázati mérték számítás után határozza meg. Az alkalmazott paraméterek (minimum 2 napos tartási periódus, 99%-os konfidencia szint és legalább 1 éves visszatekintési periódus). Az így számított kockázati mérték a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiegészítésre kerül legalább a prociklikusság elleni pufferrel

A teljesítendő alapbiztosíték-igény számítása portfólió alapon történik a chicagói fejlesztésű SPAN® szoftver segítségével. A portfólió szintű alapbiztosíték igény számítás során az adott szegregációs szinthez tartozó nettó nyitott pozíciók és a hozzájuk tartozó alapbiztosíték paraméter alapján számított biztosítékigény csökkentésre kerül a KELER KSZF által megállapított (termék és/vagy lejáratok közötti) spread kedvezményekkel. Az alapbiztosíték meghatározás módszertana, a kockázati mérték használata és a spread kedvezmények megállapításának metódusa a közzétett módszertani dokumentumban kerül részletesebb bemutatásra.

HUDEX/Gáz piac leirat