Garanciarendszer elemei

A KELER KSZF garanciarendszert működtet, amelynek célja a klíringtagok nemteljesítéséből eredő kockázatok kezelése. A garanciarendszer egyéni és kollektív biztosíték elemekből épül fel az alábbiak szerint:

 

CEEGEX AZONNALI PIAC 
Típus Megnevezés Célja Milyen eszközökben teljesíthető?
Egyéni biztosítékelem  Alapszintű pénzügyi fedezet A CEEGEX spot piacára való lépés esetén, egy alkalommal, csatlakozáskor kell elhelyezni az alapszintű pénzügyi fedezetet Célja, hogy a kereskedési tevékenység kapcsán felmerülő kockázatokra fedezetet biztosítson. Összege fix értékben került meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Azonnali piaci biztosíték A CEEGEX spot piacon az azonnali piaci biztosíték forgalmi részből és szállítási (delivery) részből tevődik össze. Célja a pozíciós limithez fedezettség biztosítása és a fizikai szállítás (delivery) során történő nemteljesítésből eredő vételár fizetési kötelezettség fedezése. Naponta kerül számításra és rendezésre. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Biztosíték pótlék Célja a klíringtagi minimum tőke kiegészítése (átmeneti vagy tartós) elégtelensége esetén a hiány pótlása. Az alábbi esetben kerülhet sor biztosíték pótlék kivetésére:
  • KELER KSZF által előírt klíringtagsági minimum tőkekövetelmény nemteljesítése esetén a biztosíték pótlék mértéke a minimum tőkekövetelmény teljesítésének szintje.
Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Kiegészítő pénzügyi fedezet Klíringtagi egyedi kockázatok kezelésére, bizonyos kötelezettségek megszegésének szankcionálására szolgál. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Kollektív biztosítékelemek Kollektív garancia alap hozzájárulás
A CEEGEX azonnali piaci klíringtagok kockázatközösséget vállalva egyénileg hozzájárulnak a CEEGEX piac garancia alapjához (CKGA) a mindenkori minimum hozzájárulás összegével.
Kizárólag EUR számlapénzben.

 

 

 CEEGEX HATÁRIDŐS PIAC
Típus Megnevezés Célja Milyen eszközökben teljesíthető?
Egyéni biztosítékelem   Alapszintű pénzügyi fedezet A CEEGEX határidős piacára való lépés esetén, egy alkalommal, csatlakozáskor kell elhelyezni az alapszintű pénzügyi fedezetet. Célja, hogy az aznapi kereskedésből származó egyéni kitettségekre nyújtson fedezetet. Összege fix értékben került meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Alapbiztosíték Az alapbiztosíték mértéke termékenként kerül meghatározásra, melyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján. Célja, hogy fedezetet nyújtson a termék árában potenciálisan bekövetkező legalább kétnapi változásra legalább 99%-os megbízhatósággal. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Árkülönbözet CEEGEX határidős piacok esetében az árkülönbözet a piaci szereplő az adott instrumentumban való nyitott pozíciójának értékváltozása, amely lehet a klíringtag számára nyereség, vagy veszteség. Értékét naponta számítjuk. Az árkülönbözet T napon a kötésár és az aznapi záróár különbsége, további napokon az előző elszámolási nap és az aktuális elszámolási nap záróárának különbsége. Az így kalkulált árkülönbözet a nyitott pozícióján veszteséget szenvedő szereplőtől beszedésre kerül és ezt a KELER KSZF jóváírja a pozíción nyereséget elérőnek. Termék és piacszinten is az árkülönbözet összege 0. Kizárólag EUR számlapénzben.
Biztosíték pótlék Célja a klíringtagi minimum tőke kiegészítése vagy egyéni és kollektív biztosítékelemek (átmeneti vagy tartós) elégtelensége esetén a hiány pótlása. Az alábbi esetekben kerülhet sor biztosíték pótlék kivetésére:
  • KELER KSZF által előírt klíringtagsági minimum tőkekövetelmény nemteljesítése esetén a biztosíték pótlék mértéke a minimum tőkekövetelmény teljesítésének szintje.
  • Amennyiben a CEEGEX derivatív piac garancia alapjának (CKGA) nagysága adott napon nem elégséges a KELER KSZF által naponta számolt stressz tesztekből kijövő kockázatok fedezésére, akkor a hiányt okozó klíringtagokra a hiány mértékéig biztosítékpótlék kerül kivetésre.
Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Kiegészítő pénzügyi fedezet Klíringtagi egyedi kockázatok kezelésére, bizonyos kötelezettségek megszegésének szankcionálására szolgál. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Kollektív biztosítékelemek Kollektív garancia alap hozzájárulás A CEEGEX határidős piaci klíringtagok  kockázatközösséget vállalva egyénileg hozzájárulnak a CEEGEX piac garancia alapjához (CKGA). Célja az egyéni biztosítékokkal nem fedezett alapvetően stressz kockázatok fedezése. Nemteljesítése esetén, amennyiben a nemteljesítő klíringtag egyéni biztosítékai és kollektív garancia alap hozzájárulása valamint a KELER KSZF CEEGEX piacra allokált alapszintű garanciális tőkéje nem nyújt elegendő fedezetet a hiány kiegyenlítésére, akkor a vétlen klíringtagok kollektív garancia alap hozzájárulása is felhasználásra kerül. Kizárólag EUR számlapénzben.