Alapbiztosíték

Az alapbiztosíték mértéke termékenként kerül meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján. Célja, hogy fedezetet nyújtson a termék árában potenciálisan bekövetkező legalább kétnapi változásra, legalább 99%-os megbízhatósággal. A KELER KSZF az alapbiztosítékot VaR (Value at Risk) kockázati mérték számítás után határozza meg a jogszabályban előírt követelményeknek megfelelve. Az alkalmazott paraméterek: minimum 2 napos tartási periódus, 99%-os konfidencia szint és legalább 1 éves visszatekintési periódus. Az így számított kockázati mérték a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiegészítésre kerül legalább a prociklikusság elleni pufferrel. A garantált fizikai szállítású határidős értékpapírok esetén szállítási hónap (delivery) kiegészítő biztosíték is alkalmazásra kerül a szállítási ciklusban és az azt megelőző kereskedési napokon.

A teljesítendő alapbiztosíték-igény számítása portfólió alapon történik a chicagói fejlesztésű SPAN® szoftver segítségével. A portfólió szintű alapbiztosíték igény számítása során az adott szegregációs szinthez tartozó nettó nyitott pozíciók és a hozzájuk tartozó alapbiztosíték paraméter alapján számított biztosítékigény csökkentésre kerül a KELER KSZF által megállapított (termék és/vagy lejáratok közötti) spread kedvezményekkel. Az alapbiztosíték meghatározás módszertana, a kockázati mérték használata és a spread kedvezmények megállapításának metódusa a közzétett módszertani dokumentumban kerül részletesebb bemutatásra.
A  portfolió  alapú  alapbiztosíték számítási  módszer  működésének leírása:   

SPAN.pdf
Letöltés (715 KB)

Kapcsolódó linkek:
Részvény ügyletkör garanciarendszere leirat
Pénzügyi ügyletkör garanciarendszere leirat
KELER KSZF Áru szekció leirat
Módszertani leírások