Alapbiztosíték

A CEEGEX azonnali és a HUDEX/Gáz határidős  gázpiacokat tekintve:

A KELER KSZF az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/834 rendelet (EMIR REFIT) 1. cikk 10. pont (7) bekezdése alapján közzéteszi az alapletétmodelljének működését és főbb feltételezéseit.

Az azonnali piaci biztosítékszámítás két részből tevődik össze: az azonnali piaci aktivitás és a fizikai határidős ügyletek fizikai szállításra (delivery) kerülő tételeiből.

Az azonnali piacra vonatkozó forgalmi biztosítékot a KSZF különböző visszatekintési időszakokra vonatkozó nettó, napi vételi pozíciók (vételárak) alapján határozza meg. Ezekből az adatokból kalkulált rövid átlag, hosszú átlag és maximum vezetnek a klíringtag által fizetendő forgalmi biztosítékhoz.

A szállítási (delivery) biztosítékszámítás vetítési alapja a fizikai határidős termékek szállítási ciklusában a napi rendezendő vételárak adatsora. Szállítási biztosítékként a következő 2 napra vonatkozó (T+2) vételárat kell megfizetni, ünnepnapok esetében ez az érték eltérő lehet.

A CEEGEX azonnali gázpiacon pozíciós limitet alkalmazunk, melynek értelmében a párosított ügylet befogadása csak a KELER KSZF kedvezményezettséggel elhelyezett biztosítékeszközök értékéig lehetséges. A pozíciós limit a zárolt biztosítékeszközök értékének és a nyitott határidős ügyletek valamint a fizikai szállításban lévő ügyletek biztosítékigényének a különbsége. A forgalmi biztosítékigény tehát üzletkötési korlátot jelent, ezzel elkerülhetővé válik a gázpiaci termékek vételár nemteljesítéséből adódó kockázat, hiszen a vételár biztosítékeszközzel fedezve van. A forgalmi biztosíték mértékén felül KELER KSZF kedvezményezettséggel elhelyezett eszközök a piaci pozíciós limit számításakor figyelembevételre kerülnek. A pozíciós limit viszont nem lehet kisebb, mint a KSZF által előírt, kötelező, forgalmi biztosítékigény.

A szállításban lévő fizikai ügyletek alapján kalkulált biztosítékigény a fizikai szállításban lévő határidős ügyletekre kalkulálódik, hiszen minden napon teljesíteni kell a szállításban lévő termékre vonatkozó vételárat. A szállítási (delivery) biztosítékigény a szállítási időszak alatt fennálló vételár nemteljesítések esetén felmerülő kockázatokat hivatott fedezni. Az azonnali piaci biztosítékigény és a pozíciós limit számításának módszertana a közzétett leiratban kerül részletesebb bemutatásra.

A HUDEX/Gáz piacon az alapbiztosíték mértéke termékenként kerül meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján. Célja, hogy legalább 99%-os megbízhatósággal fedezetet nyújtson a termék árában potenciálisan bekövetkező legalább kétnapi változásra.

A KELER KSZF az alapbiztosítékot delta-normál VaR (Value at Risk) kockázati mérték számítás után határozza meg. Az alkalmazott paraméterek: minimum 2 napos tartási periódus (EMIR 153/2013/EU RTS 26. cikk), 99%-os konfidencia szint (EMIR 153/2013/EU RTS 24. cikk) és legalább 1 éves visszatekintési periódus (EMIR 153/2013/EU RTS 25. cikk). A VaR érték meghatározásához továbbá a termékek 250 napra számított loghozamaiból eredő volatilitása kerül felhasználásra. Az így számított kockázati mérték az EMIR 153/2013/EU RTS 28. cikkének megfelelően kiegészítésre kerül legalább a prociklikusság elleni pufferrel (25%).

A teljesítendő alapbiztosíték-igény számítása portfólió alapon történik a chicagói fejlesztésű SPAN® szoftver segítségével. A portfólió szintű alapbiztosíték igény számítás során az adott szegregációs szinthez tartozó nettó nyitott pozíciók és a hozzájuk tartozó alapbiztosíték paraméter alapján kerül kiszámításra a biztosítékigény. A KELER KSZF az alapletét modelljének minden paraméterét meghatározott időközönként (pl.: havonta, negyedévente, évente) a jogszabálynak megfelelően felülvizsgálja. Az alapbiztosíték meghatározás módszertana, a kockázati mérték használata a közzétett módszertani dokumentumban kerül részletesebb bemutatásra.


Kapcsolódó linkek:

CEEGEX azonnali piac garanciarendszere leirat
HUDEX/Gáz piac leirat