Garanciarendszer elemei

A KELER KSZF garanciarendszert működtet, amelynek célja a klíringtagok nemteljesítéséből eredő kockázatok kezelése. A garanciarendszer egyéni és kollektív biztosíték elemekből épül fel az alábbiak szerint:

 

CEEGEX AZONNALI PIAC 
Típus Megnevezés Célja Milyen eszközökben teljesíthető?
Egyéni biztosítékelem  Alapszintű pénzügyi fedezet A CEEGEX spot piacára való lépés esetén, egy alkalommal, csatlakozáskor kell elhelyezni az alapszintű pénzügyi fedezetet Célja, hogy a kereskedési tevékenység kapcsán felmerülő kockázatokra fedezetet biztosítson. Összege fix értékben került meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Azonnali piaci biztosíték A CEEGEX spot piacon az azonnali piaci biztosíték forgalmi részből és szállítási (delivery) részből tevődik össze. Célja a pozíciós limithez fedezettség biztosítása és a fizikai szállítás (delivery) során történő nemteljesítésből eredő vételár fizetési kötelezettség fedezése. Naponta kerül számításra és rendezésre. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Kiegészítő pénzügyi fedezet A klíringtagi egyedi kockázatok kezelésére, bizonyos kötelezettségek megszegésének szankcionálására, a klíringtagi minimum tőke kiegészítésére, vagy egyéni és kollektív biztosítékelemek (átmeneti vagy tartós) elégtelensége esetén a hiány pótlására szolgál. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Kollektív biztosítékelemek Kollektív garancia alap hozzájárulás
A CEEGEX azonnali piaci klíringtagok kockázatközösséget vállalva egyénileg hozzájárulnak a CEEGEX / HUDEX/Gáz KGA garancia alaphoz a mindenkori minimum hozzájárulás összegével.
Kizárólag EUR számlapénzben.

 

 

 HUDEX HATÁRIDŐS PIAC
Típus Megnevezés Célja Milyen eszközökben teljesíthető?
Egyéni biztosítékelem   Alapszintű pénzügyi fedezet A HUDEX gáz határidős piacára való lépés esetén, egy alkalommal, csatlakozáskor kell elhelyezni az alapszintű pénzügyi fedezetet. Célja, hogy az aznapi kereskedésből származó egyéni kitettségekre nyújtson fedezetet. Összege fix értékben került meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Alapbiztosíték Az alapbiztosíték mértéke termékenként kerül meghatározásra, melyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján. Célja, hogy fedezetet nyújtson a termék árában potenciálisan bekövetkező legalább kétnapi változásra legalább 99%-os megbízhatósággal. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Árkülönbözet HUDEX gáz piacok esetében az árkülönbözet a piaci szereplő az adott instrumentumban való nyitott pozíciójának értékváltozása, amely lehet a klíringtag számára nyereség, vagy veszteség. Értékét naponta számítjuk. Az árkülönbözet T napon a kötésár és az aznapi záróár különbsége, további napokon az előző elszámolási nap és az aktuális elszámolási nap záróárának különbsége. Az így kalkulált árkülönbözet a nyitott pozícióján veszteséget szenvedő szereplőtől beszedésre kerül és ezt a KELER KSZF jóváírja a pozíción nyereséget elérőnek. Termék és piacszinten is az árkülönbözet összege 0. Kizárólag EUR számlapénzben.
Kiegészítő pénzügyi fedezet A klíringtagi egyedi kockázatok kezelésére, bizonyos kötelezettségek megszegésének szankcionálására, a klíringtagi minimum tőke kiegészítésére, vagy egyéni és kollektív biztosítékelemek (átmeneti vagy tartós) elégtelensége esetén a hiány pótlására szolgál. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Kollektív biztosítékelemek Kollektív garancia alap hozzájárulás A HUDEX gáz határidős piaci klíringtagok kockázatközösséget vállalva egyénileg hozzájárulnak a CEEGEX / HUDEX/Gáz KGA garancia alaphoz. Célja az egyéni biztosítékokkal nem fedezett alapvetően stressz kockázatok fedezése. Nemteljesítése esetén, amennyiben a nemteljesítő klíringtag egyéni biztosítékai és kollektív garancia alap hozzájárulása valamint a KELER KSZF CEEGEX/HUDEX gáz piacra allokált alapszintű garanciális tőkéje nem nyújt elegendő fedezetet a hiány kiegyenlítésére, akkor a vétlen klíringtagok kollektív garancia alap hozzájárulása is felhasználásra kerül. Kizárólag EUR számlapénzben.