Kollaterál

A KELER KSZF a megfelelő szegregációs szinteken meghatározza a teljesítendő egyéni biztosíték igényt. CEEGEX spot és HUDEX derivatív gáz piac vonatkozásában az árkülönbözet kivételével valamennyi egyéni biztosítékelem teljesíthető az aktuális értékpapír és devizabefogadási kondíciós listának megfelelő kollaterál eszközökben. HUDEX derivatív piaci árkülönbözet és a kollektív biztosítékigény, azaz a CEEGEX / HUDEX/Gáz KGA hozzájárulás klíringtagi szintű és kizárólag számlapénzben teljesíthető.

A KELER KSZF a jogszabályi követelményeknek megfelelően csak nagymértékben likvid eszközöket fogad el biztosítékként, amelyek értéke haircut-tal csökkentett módon kerül beszámításra. A haircut-ok meghatározása a szabályozással összhangban az eszköz likviditása és értékpapírok esetén a kibocsátó hitelminősítését figyelembe véve kerül kialakításra VaR kockázati mérték számítás alapján. A kockázati mérték alapján kalkulált haircut legalább 2 napi árváltozást hivatott fedezni 99,9%-s konfidencia szinten amely legalább a prociklikussági puffer mértékével kerül megnövelésre.

A kollaterál eszközök értékélése naponta történik piaci árfolyamon. Indokolt esetben napközbeni átértékelésre, a befogadási feltételek vagy a haircut módosítására is lehetőség van.