Garanciarendszer elemei

A KELER KSZF garanciarendszert működtet, amelynek célja a klíringtagok nemteljesítése esetén a vétlen fél felé pénzbeli kötelezettségek teljesítésének biztosítása. A garanciarendszer egyéni és kollektív biztosíték elemekből épül fel az alábbiak szerint:

EGYENSÚLYOZÓ PLATFORM
Típus Megnevezés Célja Milyen eszközökben tartják?
Egyéni biztosítékelemek Alapszintű pénzügyi fedezet A KP piacra lépés esetén, egy alkalommal, csatlakozáskor kell elhelyezni az alapszintű pénzügyi fedezetet. Célja, hogy a kereskedési tevékenység kapcsán felmerülő kockázatokra fedezetet biztosítson.  Összege fix értékben került meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Forgalmi biztosíték A forgalmi biztosíték historikus kereskedési és egyensúlytalansági adatok alapján kerül meghatározásra, célja kockázatarányos biztosítékigény meghatározás, amelynek módszertanát illetve paramétereit a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Kiegészítő pénzügyi fedezet A klíringtagi egyedi kockázatok kezelésére, bizonyos kötelezettségek megszegésének szankcionálására, a klíringtagi minimum tőke kiegészítésére, vagy egyéni és kollektív biztosítékelemek (átmeneti vagy tartós) elégtelensége esetén a hiány pótlására szolgál. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Kollektív biztosítékelemek Kollektív garancia alap hozzájárulás A klíringtagok kockázatközösséget vállalva egyénileg hozzájárulnak a Kereskedési Platform garancia alapjához (KP KGA). A kollektív garanciaelem célja az egyéni biztosítékokkal nem fedezett alapvetően stressz kockázatok fedezése. Nemteljesítés esetén, amennyiben a nemteljesítő klíringtag egyéni biztosítékai és kollektív garancia alap hozzájárulása, valamint a KELER KSZF KP piacra allokált alapszintű garanciális tőkéje nem nyújt elegendő fedezetet a hiány kiegyenlítésére, akkor a vétlen klíringtagok kollektív garancia alap hozzájárulása is felhasználásra kerül. Kizárólag HUF számlapénz