Azonnali piaci biztosíték és Alapbiztosíték


A CEEGEX azonnali és a HUDEX/Gáz határidős gázpiacokat tekintve, a KELER KSZF az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/834 rendelet (EMIR REFIT) 1. cikk 10. pont (7) bekezdése alapján közzéteszi az alapletétmodelljének működését és főbb feltételezéseit.

CEEGEX Azonnali piaci biztosítékok

CEEGEX

Az azonnali piaci biztosíték számítás a fizikai határidős ügyletek fizikai szállításra kerülő tételei alapján meghatározott biztosíték igényből áll.

A szállítási (delivery) biztosítékszámítás vetítési alapja a fizikai határidős termékek szállítási ciklusában a napi rendezendő vételárak adatsora. Szállítási biztosítékként a következő 2 napra vonatkozó (T+2) vételárat kell megfizetni, ünnepnapok esetében ez az érték eltérő lehet. A fizikai szállításra kerülő tételek utáni biztosíték a vevő által megfizetendő.

A CEEGEX esetében nincs KELER KSZF által meghatározott kötelező forgalmi biztosíték igény.  A Klíringtagok önkéntes alapon a kívánt kereskedési limitjeiknek megfelelően határozhatják meg a szükséges forgalmi biztosíték összegét. A klíringtagoknak a tervezett kereskedési limitjüknek és a kitettségüknek megfelelő mértékű kollaterál eszközt kell elhelyezniük forgalmi biztosítékként. Amennyiben pénzügyi kötelezettséget nem generálnak, úgy nem szükséges elhelyezni forgalmi biztosítékot, tehát a minimum forgalmi biztosíték CEEGEX klíringtag esetén nincs. Az azonnali piaci biztosíték meghatározását a KELER KSZF leiratban tesz közzé.

HUDEX

A HUDEX/Gáz piacon az alapbiztosíték mértéke termékenként kerül meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján.

Célja, hogy legalább 99%-os megbízhatósággal fedezetet nyújtson a termék árában potenciálisan bekövetkező legalább kétnapi változásra.

A KELER KSZF az alapbiztosítékot delta-normál VaR (Value at Risk) kockázati mérték számítás után határozza meg. Az alkalmazott paraméterek: minimum 2 napos tartási periódus (EMIR 153/2013/EU RTS 26. cikk), 99%-os konfidencia szint (EMIR 153/2013/EU RTS 24. cikk) és legalább 1 éves visszatekintési periódus (EMIR 153/2013/EU RTS 25. cikk). A VaR érték meghatározásához továbbá a termékek 250 napra számított loghozamaiból eredő volatilitása kerül felhasználásra. Az így számított kockázati mérték az EMIR 153/2013/EU RTS 28. cikkének megfelelően kiegészítésre kerül legalább a prociklikusság elleni pufferrel (25%).

A teljesítendő alapbiztosíték-igény számítása portfólió alapon történik a chicagói fejlesztésű SPAN® szoftver segítségével. A portfólió szintű alapbiztosíték igény számítás során az adott szegregációs szinthez tartozó nettó nyitott pozíciók és a hozzájuk tartozó alapbiztosíték paraméter alapján kerül kiszámításra a biztosítékigény. A KELER KSZF az alapletét modelljének minden paraméterét meghatározott időközönként a jogszabálynak megfelelően felülvizsgálja. Az alapbiztosíték meghatározás módszertana, a kockázati mérték használata a közzétett módszertani dokumentumban kerül részletesebb bemutatásra.