Általános leírás_old

A Kereskedési Platformon kereskedési és egyensúlyozási azonnali gáz termékekben lehet kereskedni. A fizikai gázszállításhoz kapcsolódó garanciavállalásért az FGSZ, mint rendszerirányító felelős, a pénzoldali garanciavállalást a KELER KSZF végzi. A KP piacon nem pénzügyi jellegű termékekben kereskednek, így nem tartozik az EMIR rendelet hatálya alá.

A klíringtagok kereskedési tevékenysége alapján naponta számolódik a kumulált nettó pénzügyi pozíció, vagyis az, hogy az adott piaci szereplő nettó pénzügyi követelő vagy kötelezett. Minden hónap elején megállapításra kerül az előző hónapra vonatkozóan az adott klíringtag pénzügyi eredménye, vagyis az, hogy kötelezettséggel, vagy követeléssel rendelkezik. A pénzügyi kötelezettségeket az ÁÜSz-ben meghatározott teljesítési időn belül kell kiegyenlíteni. Amennyiben ezt valamely klíringtag nem teszi meg, akkor a KELER KSZF-nek kell garantőrként helyt állni a vételár pénzügyi teljesítésért.

A havi pénzügyi eredmény rendezése a havi elszámolást követő 5. napon (ha pedig az munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első elszámolási napon) a gáznapi klíringet követően történik.

A havi pénzügyi eredmény rendezése nettósított módon történik a KELER KSZF által elkészített és a Kiegyensúlyozó és KEP klíringtag részére megküldött kompenzációs jegyzőkönyv alapján. A kompenzációs jegyzőkönyv a havi vételár számlák alapján készül Kiegyensúlyozó és KEP klíringtagonként.

A pénzügyi rendezés a kompenzációs jegyzőkönyv alapján a KELER által vezetett fizetési számlán történik, függetlenül az esetleges reklamációktól, későbbi helyesbítésektől.

A havi vételárszámla belföldi Kiegyensúlyozó és KEP klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi Kiegyensúlyozó és KEP klíringtag esetében nettó értéken kerül kiállításra.

A Kereskedési Platformon a nemteljesítésől fakadó kockázatok kezelésére többféle limit kerül alkalmazásra. Az FGSZ KP pozíciós limitet határoz meg, ami vételi ajánlatokra vonatkozó ajánlatbeviteli korlátot jelent, a limit alapja a KELER KSZF által számított limitfedezettség, amelynek módszertanát a KELER KSZF leiratban teszi közzé.

Az FGSZ KP pozíciós limitén kívül a KELER KSZF alkalmazza a KP egyéni pénzügyi pozíciós limitet is, amely az ÁÜSz-ben kerül részletes bemutatásra. A KP klíringtag elszámolási ciklusban lévő nettósított pénzügyi kötelezettsége nem haladhatja meg az KP klíringtag által KELER KSZF kedvezményezettséggel zárolt biztosítékok értékének 100%-át. A KP egyéni pozíciós limit megszegése esetén a KELER KSZF jogosult kiegészítő pénzügyi fedezetet kivetni.

A KELER KSZF annak érdekében, hogy a klíringtagok pénzügyi kötelezettségének nemteljesítése esetén helyt tudjon állni, garanciarendszert működtet.