Garanciarendszer elemei

 

A KELER KSZF garanciarendszert működtet, amelynek célja a klíringtagok nemteljesítése esetén a vétlen fél felé pénzbeli kötelezettségek teljesítésének biztosítása. A garanciarendszer egyéni és kollektív biztosíték elemekből épül fel az alábbiak szerint:

EGYENSÚLYOZÓ PLATFORM
Típus Megnevezés Célja Milyen eszközökben tartják?
Egyéni biztosítékelemek Alapszintű pénzügyi fedezet A Kereskedési Platformra és Kiegyensúlyozói gázpiacra lépés esetén, egy alkalommal, csatlakozáskor kell elhelyezni az alapszintű pénzügyi fedezetet. Célja, hogy a kereskedési tevékenység kapcsán felmerülő kockázatokra fedezetet biztosítson.  Összege fix értékben került meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé.

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.

Forgalmi biztosíték

A Kiegyensúlyozói gázpiaci forgalmi biztosíték historikus kereskedési és egyensúlytalansági adatok alapján kerül meghatározásra, célja kockázatarányos biztosítékigény meghatározás, amelynek módszertanát illetve paramétereit a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján.

A Kereskedési Platform esetében nincs KELER KSZF által meghatározott kötelező forgalmi biztosíték igény.

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Kiegészítő pénzügyi fedezet

A klíringtagi egyedi kockázatok kezelésére, az ÁÜSz alapján bizonyos kötelezettségek megszegésének szankcionálására, a klíringtagi minimum tőke kiegészítésére, vagy egyéni és kollektív biztosítékelemek (átmeneti vagy tartós) elégtelensége esetén a hiány pótlására szolgál. További információ a Kiegészítő pénzügyi fedezetről.

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően.
Kollektív biztosítékelemek Kollektív garancia alap hozzájárulás A klíringtagok kockázatközösséget vállalva egyénileg hozzájárulnak a Kereskedési Platform és Kiegyensúlyozói gázpiac garanciaalapjához (KP KGA). A kollektív garanciaelem célja az egyéni biztosítékokkal nem fedezett alapvetően stressz kockázatok fedezése. Nemteljesítés esetén, amennyiben a nemteljesítő klíringtag egyéni biztosítékai és kollektív garanciaalap hozzájárulása, valamint a KELER KSZF KP és Kiegyensúlyozói gázpiacra allokált alapszintű garanciális tőkéje nem nyújt elegendő fedezetet a hiány kiegyenlítésére, akkor a vétlen klíringtagok kollektív garanciaalap hozzájárulása is felhasználásra kerül. A garanciaalap méretét és az egyéni hozzájárulások meghatározásának módszertanát illetve paramétereit a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján. Kizárólag HUF számlapénz