Általános leírás

A Kereskedési Platformon kereskedési és egyensúlyozási azonnali gáz termékekben lehet kereskedni. A fizikai gázszállításhoz kapcsolódó garanciavállalásért az FGSZ, mint rendszerirányító felelős, a pénzoldali garanciavállalást a KELER KSZF végzi. A KP piacon nem pénzügyi jellegű termékekben kereskednek, így nem tartozik az EMIR rendelet hatálya alá.

A klíringtagok kereskedési tevékenysége alapján naponta számolódik a kumulált nettó pénzügyi pozíció, vagyis az, hogy az adott piaci szereplő nettó pénzügyi követelő vagy kötelezett. Minden hónap elején megállapításra kerül az előző hónapra vonatkozóan az adott klíringtag pénzügyi eredménye, vagyis az, hogy kötelezettséggel, vagy követeléssel rendelkezik. A pénzügyi kötelezettségeket az ÁÜSz-ben meghatározott teljesítési időn belül kell kiegyenlíteni. Amennyiben ezt valamely klíringtag nem teszi meg, akkor a KELER KSZF-nek kell garantőrként helyt állni a vételár pénzügyi teljesítésért.

A kereskedési tevékenység következtében az FGSZ mérési adatai alapján a rendszer résztvevőire a KELER KSZF vételi, vagy eladási irányú korrekciós ügyleteket képez, és havonta egyszer megtörténik a korrigált pénzügyi eredmény kiszámítása, vagyis annak megállapítása, hogy mely tagok rendelkeznek pénzügyi kötelezettséggel vagy követeléssel a korrekciós elszámolás eredményeként. A korrekciós elszámolásból eredő pénzügyi kötelezettségeket az ÁÜSz-ben meghatározott időn belül kell teljesíteni. Amennyiben ezt valamely klíringtag nem teszi meg, akkor a KELER KSZF-nek kell garantőrként helyt állni a pénzügyi teljesítésért.

A Kereskedési Platformon a nemteljesítésől fakadó kockázatok kezelésére többféle limit kerül alkalmazásra. Az FGSZ KP pozíciós limitet határoz meg, ami vételi ajánlatokra vonatkozó ajánlatbeviteli korlátot jelent, a limit alapja a KELER KSZF által számított limitfedezettség, amelynek módszertanát a KELER KSZF leiratban teszi közzé.

Az FGSZ KP pozíciós limitén kívül a KELER KSZF alkalmazza a KP egyéni pénzügyi pozíciós limitet is, amely az ÁÜSz-ben kerül részletes bemutatásra. A KP klíringtag elszámolási ciklusban lévő nettósított pénzügyi kötelezettsége nem haladhatja meg az KP klíringtag által KELER KSZF kedvezményezettséggel zárolt biztosítékok értékének 100%-át. A KP egyéni pozíciós limit megszegése esetén a KELER KSZF jogosult biztosíték pótlékot kivetni.

A KELER KSZF annak érdekében, hogy a klíringtagok pénzügyi kötelezettségének nemteljesítése esetén helyt tudjon állni, garanciarendszert működtet.