Garanciarendszer elemei

A KELER KSZF garanciarendszert működtet, amelynek célja a klíringtagok nemteljesítése esetén a vétlen fél felé pénzbeli kötelezettségek teljesítésének biztosítása. A garanciarendszer egyéni és kollektív biztosíték elemekből épül fel az alábbiak szerint:

EGYENSÚLYOZÓ PLATFORM
Típus Megnevezés  Célja  Milyen eszközökben tartják?
Egyéni biztosítékelemek   Alapszintű pénzügyi fedezet A KP piacra lépés esetén, egy alkalommal, csatlakozáskor kell elhelyezni az alapszintű pénzügyi fedezetet. Célja, hogy a kereskedési tevékenység kapcsán felmerülő kockázatokra fedezetet biztosítson.  Összege fix értékben került meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban  tesz közzé. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően, vagy bankgaranciában.
Forgalmi biztosíték A forgalmi biztosíték historikus kereskedési és egyensúlytalansági adatok alapján kerül meghatározásra, célja kockázatarányos biztosítékigény meghatározás, amelynek módszertanát illetve paramétereit a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján. Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listábanfelsoroltaknak megfelelően, vagy bankgaranciában.
Biztosíték pótlék Célja a klíringtagi minimum tőke kiegészítése, vagy egyéni biztosítékelemek (átmeneti vagy tartós) elégtelensége esetén a hiány pótlása. Az alábbi esetekben kerülhet sor biztosíték pótlék kivetésére:
  • KELER KSZF által előírt klíringtagsági minimum tőkekövetelmény nemteljesítése esetén a biztosíték pótlék mértéke a minimum tőkekövetelmény teljesítésének szintje.
  • A KP egyéni pénzügyi pozíciós limit megsértésekor.
Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listában felsoroltaknak megfelelően, vagy bankgaranciában.
Kiegészítő pénzügyi fedezet

 

Klíringtagi egyedi kockázatok kezelésére, bizonyos kötelezettségek megszegésének szankcionálására szolgál.

 

Az aktuális értékpapír és deviza befogadási kondíciós listábanfelsoroltaknak megfelelően, vagy bankgaranciában.
Kollektív garancia alap hozzájárulás A klíringtagok kockázatközösséget vállalva egyénileg hozzájárulnak a Kereskedési Platform garancia alapjához (KP KGA). A kollektív garanciaelem célja az egyéni biztosítékokkal nem fedezett alapvetően stressz kockázatok fedezése. Nemteljesítés esetén, amennyiben a nemteljesítő klíringtag egyéni biztosítékai és kollektív garancia alap hozzájárulása, valamint a KELER KSZF KP piacra allokált alapszintű garanciális tőkéje nem nyújt elegendő fedezetet a hiány kiegyenlítésére, akkor a vétlen klíringtagok kollektív garancia alap hozzájárulása is felhasználásra kerül. Kizárólag HUF számlapénz