Alapbiztosíték

Az alapbiztosíték mértéke termékenként kerül meghatározásra, amelyet a KELER KSZF leiratban tesz közzé honlapján.

Célja, hogy fedezetet nyújtson a termék árában potenciálisan bekövetkező legalább kétnapi változásra, legalább 99%-os megbízhatósággal. A KELER KSZF az alapbiztosítékot VaR (Value at Risk) kockázati mérték számítás után határozza meg a jogszabályban előírt követelményeknek megfelelve. Az alkalmazott paraméterek: minimum 2 napos tartási periódus, 99%-os konfidencia szint és legalább 1 éves visszatekintési periódus. Az így számított kockázati mérték a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiegészítésre kerül legalább a prociklikusság elleni pufferrel. A teljesítendő alapbiztosíték igény számítása portfólió alapon történik a chicagói fejlesztésű SPAN® szoftver segítségével. A portfólió szintű alapbiztosíték igény számítása során az adott szegregációs szinthez tartozó nettó nyitott pozíciók és a hozzájuk tartozó alapbiztosíték paraméter alapján számított biztosítékigény csökkentésre kerül a KELER KSZF által megállapított (termék és/vagy teljesítési napok közötti) spread kedvezményekkel. Az alapbiztosíték meghatározás módszertana, a kockázati mérték használata és a spread kedvezmények megállapításának metódusa a közzétett módszertani dokumentumban kerül részletesebb bemutatásra.

Kapcsolódó linkek: