Ügyfél-tájékoztató a KELER KSZF Zrt. SDR megfelelésének átütemezéséről

Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Ügyfeleinket és Partnereinket a Settlement Discipline Regime (a továbbiakban: SDR) jogszabály alkalmazási határidejének halasztásáról, valamint ennek megfelelően a KELER KSZF Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF) SDR megfelelésének átütemezéséről.

Az SDR rendelkezések eredeti alkalmazási határideje 2020. szeptember 13. volt, melyet az ESMA által kiadott technikai sztenderd első körben 2021. február 1-re módosított. Ezt követően 2020. július 28-án az ESMA honlapján jelent meg a hivatalos hír, mely szerint megkezdték a munkát egy javaslat kidolgozására, amely a CSDR kiegyenlítési fegyelem rendszerének hatálybalépését 2022. február 1-jéig halasztja el, melynek okaként elsősorban a központi értéktárak szabályozási projektjeinek és IT szállításainak a pandémia okozta nehézségeit jelölték meg. Az elhalasztás iránti kérés elsősorban az Európai Bizottságtól érkezett. Ennek következtében a jogszabályi megfelelés új határidejére (2022. február 1.) vonatkozó részletes jelentést az ESMA 2020. augusztus 28-án tette közzé a honlapján, mely az alábbi linken érhető el:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3490_final_report_-_csdr_rts_on_settlement_discipline_-_postponement_until_1_february_2022.pdf

Az ESMA várhatóan az elkövetkező hónapokban fogja közzétenni a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó jogszabály alkalmazási határidejének elhalasztásáról szóló végleges felhatalmazáson alapuló rendeletét.

Ahogyan az a 2020. júniusi ügyfél-tájékoztatóban is kiemelésre került, a KELER KSZF számára az SDR megfelelés legfontosabb témakörei között az alábbiak szerepelnek:

  • kiegyenlítési türelmi idő bevezetése (jelenlegi 2 helyett minimum 4 nap);
  • kiegyenlítési megbízások kezelése nemteljesítést követően (technikai jellegű előírások);
  • kényszerbeszerzés folyamata, szereplői, kapcsolódó pénzmozgások;
  • pénzbeli kártalanítás módja;
  • SDR szerinti pénzbírság beszedése és visszaosztása;
  • a kiegyenlítés következetes és rendszeres elmulasztásának szankcionálásában való részvétel.

A KELER Csoport szoros együttműködése nélkülözhetetlen a fejlesztéseket érintően, mivel a fenti előírások több pontja a KELER KSZF-en túl a KELER Zrt. (a továbbiakban: KELER) kiegyenlítési rendszerét is érinti. A teljes körű és automatizált megfeleléshez elengedhetetlen a KELER SDR megfelelése is.

Az SDR megfeleléshez kapcsolódó módosítások az Ügyfeleink szemszögéből a KELER KSZF vonatkozásában elsősorban a központi szerződő fél kiegyenlítési keretrendszerét érintő, harmonizációs sztenderdek bevezetésével járó általános üzleti feltételek vonatkozásában jelentenek majd változásokat. Az előzetes terveink alapján a KELER KSZF Ügyfeleinek a KELER KSZF SDR megfelelése miatt nem lesz szükséges ügyfél oldali IT fejlesztéseket megvalósítani.

Ugyanakkor a KELER KSZF számára – házon belül – jelentős feladatot jelentenek az SDR-hez kapcsolódó IT fejlesztések, melyek a KELER Csoporton belül, egy ütemben kerülnek megvalósításra a KELER Szolgáltatásfejlesztési Program (a továbbiakban: KSZP) élesítési időpontjával összhangban.

A KELER az ügyfeleivel közösen tartott KSZP workshopon elhangzott piac kérés alapján, illetve a törvényi változásokat is figyelembe véve, a KSZP program indulási dátumát 2021 márciusáról, 2021. november végére/december elejére módosította, melyről az ügyfeleket 2020. szeptemberében tájékoztatta. Az ügyfelektől érkezett visszajelzések alapján a módosított időpontra a teljes ügyféloldali (értéktári) SDR funkcionalitás megvalósítható, így a KSZP a teljes tervezett KSZP/SDR funkcionalitással élesedik a 2021. november végi/december eleji induláskor. Ennek következtében az IT fejlesztések élesítésére már az SDR-nek való megfelelés időpontja előtt sor fog kerülni.

A KELER KSZF SDR megfelelését befolyásolják még azok a folyamatban lévő egyeztetések, melyeket a központi szerződő fél speciális jellegéből adódóan, a jogszabály értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban a hazai (MNB) és nemzetközi felügyeleti szervekkel (ESMA / Európai Bizottság) folytatunk.

A KELER KSZF megfelelési projektjének ütemezése során maximálisan figyelembe vesszük az Ügyfeleink érdekeit és szempontjait, így fontosnak tartjuk azt is, hogy megfelelő időt hagyjunk a felkészülésre.

A fentieknek megfelelően a KELER KSZF az SDR megfelelésének hatályba lépését a kötelező alkalmazási határidővel egy időben, azaz 2022. február 1-re tervezi.

Az elkövetkező hónapokban a KELER KSZF folytatja a megkezdett egyeztetéseit a szabályozókkal és a kulcskérdések tisztázását követően folyamatosan publikálja majd az ügyfelek számára fontos megfelelési kérdésekhez kapcsolódó iránymutatásait és a várható változások pontos leírását.

További kérdés esetén addig is a kelerccp@kelerkszf.hu e-mail címen állunk szíves rendelkezésükre.

Együttműködésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!

Üdvözlettel:
KELER KSZF Zrt.