Tájékoztató Gázpiaci klíringtagok és Energiapiaci alklíringtagok adatszolgáltatási kötelezettségéről - 2020. évi auditált beszámoló - Beküldési határidő: 2021. szeptember 30.

Tisztelt Ügyfeleink!

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzata (3.5.3.1. és 9.5.3) az alábbi adatszolgáltatási kötelezettséget írja elő a Gázpiaci Klíringtagoknak és az Energiapiaci Alklíringtagoknak.

A Klíringtag köteles kitölteni az online Know Your Customer kérdőívet továbbá feltölteni a 2020-as évre vonatkozó auditált mérleget és eredmény-kimutatást, auditori jelentéssel és kiegészítő mellékletekkel együtt.

Az adatszolgáltatási kötelezettség határideje: 2021. szeptember 30.

Bővebb információ a csatolt tájékoztatóban található.

Üdvözlettel:
KELER KSZF Zrt.