Klíringtagi mérlegküldési kötelezettség - 2021. III. negyedév

Tisztelt Klíringtagok!

Szeretnénk felhívni figyelmüket a KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatának a szabályozott piaci klíringtagok adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó 3.5.3.1. a) pontjának ab) alpontjára, mely az alábbiakat írja elő:

„A klíringtag időközi mérleget és eredmény-kimutatást köteles eljuttatni a KELER KSZF-hez negyedévente, a negyedévet követő 30. napig. Jelen szabály alól kivételt képeznek az Áru Szekció árutőzsdei szolgáltató klíringtagjai, melyek félévente, a félévet követő 30. napig kötelesek időközi mérleget és eredmény-kimutatást küldeni.”

Ez jelen esetben 2021. évi harmadik negyedéves mérlegbeszámolót jelent, melynek beküldési határideje az adott negyedévet követő 30. napon, azaz 2021. október 30-án lejár.

Az adatszolgáltatással kapcsolatos elérhetőségünk a következő: .

A beszámolási kötelezettségről szóló tájékoztató teljes szövege megtalálható a lenti csatolmányra kattintva, valamint a KID-en a Kis Infok/KELER KSZF/KELER KSZF Tájékoztatók mappában.

Üdvözlettel:
KELER KSZF Zrt.