Tájékoztatás online számla adatszolgáltatási kötelezettségről

Tisztelt Partnerünk!

Mint az bizonyára Önök előtt is ismert, 2018. július 1-től az NGM rendelettervezete alapján az adóalany termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlákról, amelyekben az áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles.

A KELER KSZF által központi szerződő félként elszámolt gázpiacokon a KELER KSZF és az Önök között létrejött Gázpiaci Klíringtagsági Szerződés / Számlázási Megállapodás értelmében a KELER KSZF számlázási meghatalmazottként jár el. Annak érdekében, hogy KELER KSZF az adatszolgáltatásra kötelezett nevébe teljesíteni tudja törvényben előírt kötelezettségeit, kérjük, küldjék meg Társaságuk „egyedi azonosítóját” a kelerccp@kelerkszf.hu, illetve a ledinszki.kitti@keler.hu email címre legkésőbb 2018. június 27-ig.

A számla adatszolgáltatás biztosítása érdekében fejlesztéseink elkészültek, így a KELER KSZF rendelkezni fog olyan számlázó szoftverrel, amely biztosítani tudja a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat (beleértve az önszámlázást is) legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának az állami adó-és vámhatóság részére történő elektronikus úton történő továbbítását.

Az éles indulást megelőzően a KELER KSZF egy egyhónapos tesztidőszakot tervez. Azonban a sikeres tesztelés feltétele, hogy Társaságuk a kelerccp@kelerkszf.hu, illetve a ledinszki.kitti@keler.hu email címre mielőbb megküldje a teszthez szükséges „egyedi azonosítóját”.

Kérjük Partnereinket, hogy az azonosítók elküldésénél egyértelműen jelezzék, hogy a teszthez vagy már az éles működéshez kívánnak kapcsolódni.

A KELER KSZF a tesztelés alatt folyamatosan tájékoztatja ügyfeleit a teszt állapotáról.

Üdvözlettel:
KELER KSZF Zrt.