Megjelent a KELER KSZF 2018. augusztus 6-tól hatályos Bankgarancia-befogadási kondíciós listája / Bankgarancia befogadás megszűntetése 2018. december 31-től

Tisztelt Ügyfeleink!

A KELER KSZF mint a 648/2012 EU rendelet (EMIR) szerint engedélyezett központi szerződő fél kizárólag olyan bankgaranciákat fogadhat el fedezeti eszközként, amelyek megfelelnek a 153/2013/EU szabályozási technikai sztenderdek I. számú melléklet 2. szakaszának. A KELER KSZF kézhez kapta az MNB és az ESMA véleményét a nevezett szakasz értelmezését illetően, s ez alapján a KELER KSZF úgy döntött, hogy 2018. augusztus 6-tól nem fogad be új bankgaranciát semmilyen, általa központi szerződő félként elszámolt piacra.

A jelenleg élő bankgaranciák 2018. december 31-ig még beszámításra kerülnek fedezetként, azonban 2019. január 1-től nem kerül fedezetként beszámításra a bankgarancia.

Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy figyeljenek a lejáró bankgaranciákra, és azok megfelelő fedezetre történő cseréjét időben kezdjék meg. Illetve külön figyeljenek arra is, hogy lejárattól függetlenül 2018. december 31-e után minden KELER KSZF kedvezményezettséggel zárolt bankgarancia fedezeti értéke nullaként lesz figyelembe véve.

A kapcsolódó kondíciós lista elérhető a lenti csatolmányra kattintva, a www.kelerkszf.hu/Dokumentumtár/Kondíciós listák/A KELER KSZF bankgarancia-befogadási kondíciói oldalon, valamint a KELER KSZF KID Info/Szabályzatok mappában.

Üdvözlettel:
KELER KSZF Zrt.