2018. IV. negyedéves beszámolási kötelezettség


Tisztelt Klíringtagok!

Szeretnénk felhívni figyelmüket a KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatának a szabályozott piaci klíringtagok adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó 3.5.3.1. a) pontjának ab) alpontjára, mely az alábbiakat írja elő:

„a klíringtag időközi mérleget és eredmény-kimutatást köteles eljuttatni a KELER KSZF-hez negyedévente, a negyedévet követő 30. napig. Jelen szabály alól kivételt képeznek az Áru Szekció árutőzsdei szolgáltató klíringtagjai, melyek félévente, a félévet követő 30. napig kötelesek időközi mérleget és eredmény-kimutatást küldeni.”

Ez jelen esetben 2018. évi negyedik negyedévesmérlegbeszámolót jelent, melynek beküldési határideje az adott negyedévet követő 30. napon, azaz 2019. január 31-én lejár.

Az adatszolgáltatással kapcsolatos elérhetőségeink a következők:

  • levelezési cím:        KELER KSZF Zrt. 1426 Budapest, Pf. 57
  • székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. (R70 Irodaház) IV-V. emelet
  • fax:            342-3539
  • az alábbi e-mailek mindegyikére:
    racz.daniel@kelerkszf.hu
    kockazatkezeles@kelerkszf.hu

fenti tájékoztató levél teljes szövege megtalálható a KELER KSZF honlapján és a KID-en a KELER Információ\KELER KSZF menüpont alatt. 

Üdvözlettel: 
KELER KSZF Zrt.