Hirdetmény a KELER KSZF éves rendes közgyűléséről

Növekedéssel zárta a múlt évet a KELER Csoport - fókuszban a terjeszkedés

Folytatódott a növekedés a központi értéktári és klíringszolgáltatásokat nyújtó KELER Csoportnál. A KELER Központi Értéktár Zrt. 2018-ban 5,836 milliárd forint bevételt ért el, ami 2,9 százalékos növekedést jelent, az adózás előtti eredmény pedig 1,684 milliárd forintra rúgott. A cégcsoport másik tagvállalata, a KELER KSZF Zrt. pedig a bevételeit 13 százalékkal 1,5 milliárd forintra növelte. A KELER Csoport a középtávú stratégiájának megfelelően a jövőben is a hazai piac hatékony kiszolgálása mellett a régiós terjeszkedésre koncentrál.Növekedéssel  zárta a múlt évet a KELER Csoport.  A  Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde  tulajdonában  lévő  cégcsoport  két  tagvállalata  közül  a  magyarországi  tőkepiac egyedüli központi értéktárát működtető KELER Zrt. összes bevétele 2018-ban  5,836 milliárd forintot tett  ki,  ami  célkitűzésnél  2,9  százalékkal  magasabb  összeget  jelent,  az  egy  évvel  korábbi összeget pedig 1 százalékkal haladja meg. 

Milliárdos eredmény
„A  KELER  Zrt.-nél  a  bevételek  meghatározó  része  a  korábbi  évekhez  hasonlóan  a számlavezetési  bevételekből  származott.  Az  értékpapírforgalmi  szolgáltatások  esetében  a 2018-as  tervnél közel 100 millió forinttal, a kibocsátói szolgáltatások esetében pedig közel 50 millió  forinttal  magasabb  bevételt  realizáltunk”  -  mondta  az  eredményeket  kommentálva Mónus  Attila,  a  KELER  Zrt.  vezérigazgatója.  Hozzátette,  2018-ban  külső  körülmény befolyásolta a nemzetközi pénz-  tőke-  és energiapiacokat, illetve a befektetői hangulatot, de a társaság teljesítményét pozitívan befolyásolta a magyar gazdaság növekedése. 
A KELER Zrt. tavaly is szigorúan kezelte a kiadásokat, illetve egy egyszeri  2017-ben képzett céltartalékot  is feloldott  a társaság, így a  KELER Zrt. összességében 1,684 milliárd forintos adózás előtti eredménnyel zárta a 2018-as évet, szemben a tervezett  314,1 millió forinttal. A KELER  Zrt.  2018-as  tárgyévi  eredménye  1,450  milliárd  forint.  A KELER Zrt. 2019.  május  29-én tartott Közgyűlésén a tulajdonosok 4 Mrd Ft osztalék kifizetéséről döntöttek.

Növekedés a klíringoldalon
A  KELER  Csoport  másik  tagvállalata,  a  klíringházi  és  garanciaszolgáltatásokat  nyújtó KELER KSZF Zrt. is kedvező számokkal zárta a 2018-as évet. A teljes bevétel 1,567 milliárd forintot tett ki, ami lényegében megfelel a terveknek, a 2017-es szintet pedig 13  százalékkal haladja  meg.  Mátrai  Károly,  a  KELER  KSZF  Zrt.  vezérigazgatója  mondta:  “A  díjbevételek 2018-ban  110  millió  forinttal  túlszárnyalták  a  2017-ben  elért  összeget.  A  tőkepiaci bevételeknél  összességében  minimális  visszaesés  volt,  de  az  energiapiacok  szárnyalása az előző évekhez hasonlóan folytatódott. 
A  KELER  KSZF  Zrt.  adózás  előtti  eredménye  2018-ban  193,1  millió  forint  volt,  ez  41 százalékkal  múlja  felül  a  tervezettet,  az  egy  évvel  korábbihoz  képest  1,4  százalékos többletnek felel meg.

Merre tart a cégcsoport?
A  KELER  Csoport  tavalyi  terveket  meghaladó  teljesítménye  illeszkedik  a  középtávú stratégiához. Mónus Attila kiemelte: „A cégcsoport célja  továbbra is az, hogy az értéktári, klíringházi és jelentési  szolgáltatásaival  régiós  szinten  is  jelentős  szereplővé  váljon.”   Emellett  mindkét társaság folytatja a fejlesztéseket, korszerűsítik a rendszereket a hatékonyabb működés és a kockázatok minimalizálása  érdekében.  A  2019-es  esztendőben  a  KELER  Csoport  mindkét 
tagvállalata további növekedésre számít.