Általános díjcsökkentés a KELER KSZF-nél

A KELER Csoporthoz tartozó, klíringházi és garanciaszolgáltatásokat nyújtó KELER KSZF Zrt. (továbbiakban KELER KSZF) 2019. augusztusától 16,7 százalékkal mérsékli az energiapiaci díjait. Nagyobb arányban, 26 százalékkal csökkennek a szerb spot árampiaci (SEEPEX) klíringdíjak, miközben a román határidős termékekre eddig alkalmazott magasabb díj az átlagos szintre ereszkedik. Mérséklődnek a Mol-csoporthoz tartozó FGSZ Földgázszállító Zrt. által üzemeltetett Kereskedési Platform forgalmi díjai is, melyek ezáltal egy szintre kerülnek a 2013 januárjában Magyarországon elindult CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiacon érvényes díjakkal. A díjcsökkentések alapvetően nem befolyásolják a KELER KSZF 2019. évi bevételi terveit.

 

Energiapiaci (GCM szolgáltatás) díjak általános csökkentése

A KELER KSZF 2018. december 1-jétől kényszerült az energiapiaci díjak 50 százalékos emelésére. Amiatt, hogy német klíringpartnere, az ECC (European Commidity Clearing AG) a szén-dioxid-kvóták nemzetközi kereskedési piacán lezajlott rendkívüli áremelkedésre és stresszhelyzetre hivatkozva 2018 júliusától jelentősen felemelte a kollektív garanciaalapba való hozzájárulása mértékét. Ám a KELER KSZF igazgatósága már akkor kilátásba helyezte, hogy a díjakat belátható időn belül felülvizsgálja.

Mátrai Károly vezérigazgató kiemelte: 2019 tavaszán a felülvizsgálat megtörtént. Ez alapján és figyelembe véve, hogy a garanciaalap-hozzájárulás várhatóan a jövőben stabil marad, a KELER KSZF az energiapiaci díjakat augusztustól 16,7 százalékkal csökkenti. A díjcsökkentés általános mértékét meghaladóan 26%-kal csökken a szerb spot árampiac klíringdíja és a román határidős díjak is. 

A KELER KSZF a 2019-es üzleti tervei elkészítésénél már figyelembe vette ezen díjváltozásokat így a féléves a tagsági és forgalmi számok alapján az éves terv túlteljesítésére számítanak.

A Kereskedési Platform díjak csökkentése

Magyarországon ma négy különböző földgázplatform működik, amelyek közül kettő, a Mol-csoporthoz tartozó FGSZ Földgázszállító Zrt. által üzemeltetett Kereskedési Platform, és a 2013 januárjában Magyarországon elindult CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac közel azonos feltételrendszer szerint, teljesen azonos termékkínálattal versenyez a piaci szereplőkért. A KELER KSZF a Kereskedési Platformon alkalmazott forgalmi díját a korábbi 8,8 Ft/MWh-ról 3,0 Ft/MWh-ra szállította le. A díjcsökkentés nem vonatkozik a kiegyensúlyozói ügyletek elszámolására.

A díjcsökkentés nem befolyásolja negatívan a KELER KSZF díjbevételeit, tekintettel arra, hogy üzleti tervében ezekkel a változásokkal már számolt.