Tájékoztatás a KELER KSZF Zrt. multinet piaci klíringtagjai részére

A KELER KSZF Zrt. (továbbiakban KELER KSZF) kiemelt fontosságúnak tartja a multinet értékpapír piac teljesítési határidejének klíringtagok általi betartását, hiszen a piaci szereplők közös érdeke, hogy minden közvetlen és közvetett résztvevő időben hozzájusson vásárolt értékpapírjához.

Részlet a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatából (továbbiakban ÁÜSZ):[1]

3.5.1.1.    A klíringtag kötelezettségei

f)  a pénzügyi piacon kötött saját számlás, megbízói, valamint az alklíringtagi (saját és megbízói), a gázpiacon kötött saját számlák, valamint egyensúlytalansági ügyleteinek jelen Szabályzat szerinti teljesítéséért felelni

A KELER KSZF az MNB elvárásainak való megfelelés miatt, valamint a saját megítélése szerint is fontos téma kapcsán minden eszközzel megpróbálja visszaszorítani az értékpapírok normál multinet teljesítési határideje után történő teljesítések számát.

A KELER KSZF számára a mindenkor hatályos MNB által elfogadott ÁÜSZ az alábbi eszközöket biztosítja a nemteljesítések és az ismételt nemteljesítések kezelésére:

  1.  Kiegészítő pénzügyi fedezet kivetése, figyelembe véve a nemteljesítés összegét illetve a gyakoriságát is

ÁÜSZ részlet:

3.5.1.2.    A KELER KSZF jogosultságai a klíringtag kötelezettségszegése esetén

    • a klíringtag részére kiegészítő pénzügyi fedezetet meghatározni, az alklíringtag, vagy a megbízó pozíció után i

A KELER KSZF a III. fejezetben szereplő kötelezettségszegéseknél ő szankcionálási jogosultságát a következő szempontok mérlegelésével alkalmazza:

    • a kötelezettségszegések gyakorisága, ismétlődése,
    • az ismétlődő kötelezettségszegések között eltelt idő hossza,
    • a kötelezettségszegések súlya, azoknak a KELER KSZF mint központi szerződő fél biztonságos működésére feltételezhetően gyakorolt negatív hatásának várható mértéke,
    • a kötelezettségszegések miatt előálló helyzet orvoslása érdekében, a KELER KSZF részéről felmerülő pótlólagos tevékenységek várható mennyisége; annak kockázatának a KELER KSZF által megbecsült mértéke, hogy milyen időleges fókuszvesztést okoznak a kötelezettségszegések.

  2.  A nemteljesítő klíringtag pénz illetve valamennyi értékpapír jóváírásának visszatartása, az ÁÜSZ 7.3. fejezetével összhangban történő nemteljesítési kezelési eljárás részeként:

ÁÜSZ részlet:

7.3.2.  A nemteljesítés szabályainak általános feltételei

Multinet elszámolású ügyletek nemteljesítése esetén a KELER KSZF jogosult a nemteljesítő klíringtag értékpapír jóváírásait visszatartani és a megfelelő fedezetek biztosítását követően a visszatartást részben vagy egészben megszüntetni. A KELER KSZF a nemteljesítő klíringtag értékpapír jóváírásait 16:00 óra után - egyedi mérlegelést követően - csak a nemteljesítés által indokolt mértékben tartja vissza. Az indokolt mértéket meghaladó rész jóváírásának engedélyezésére lehetőség szerint az adott elszámolási napon 16:00 óráig kerül sor. A visszatartott értékpapírra a fedezetképzés során történő értékpapír elvonás szabályai alkalmazandók.

  3.  Klíringjog felfüggesztés

ÁÜSZ részlet:

3.4.2.1.2.   Jogosultság a klíringjog felfüggesztésére

i)   észlelt klíringtagi kockázatnövekedés miatt

Ezúton is kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak értékpapír teljesítési kötelezettségeik időben történő rendezéséről, amennyiben ez bármilyen ok miatt nem lehetséges kérjük, hogy készüljenek fel a fentebb írt szankciók KELER KSZF általi alkalmazására.

Megértő együttműködésüket előre is köszönjük!

KELER KSZF Zrt.


 

[1]  Jelen tájékoztatóban az ÁÜSZ hivatkozások a 2019_07_01_KELER-KSZF-Altalanos-Uzletszabalyzat.pdf dokumentum sorszámozásának felelnek meg.