Tájékoztatás a 2020. január 2-tól módosuló leiratokról és kondíciós listáról: Értékpapír- és deviza befogadási kondíciói, Kiegyensúlyozói elszámolás és Kereskedelmi Platform garanciarendszer, Garancia Alap követelmények, Alapszintű és kiegészítő pénzügyi fedezetek és likviditási deviza óvadék

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelentek a KELER KSZF Zrt. alábbi leiratainak és kondíciós listájának 2020. január 2-tól hatályos verziói, a módosításokra a 2020. januári gázpiaci (KP és Kiegyensúlyozó elszámolás) EUR-ra és napi elszámolásra történő átállás miatt került sor:

 

A KELER KSZF Zrt. Értékpapír- és deviza befogadási kondíciói

A KELER KSZF Zrt. 3/2020. számú leirat Kiegyensúlyozói elszámolás és Kereskedelmi Platform garanciarendszer

A KELER KSZF Zrt. - 4/2020. számú leirat Garancia Alap követelmények

  • Tőzsdei Elszámolási Alap (TEA): a multinet elszámolású piacokhoz kapcsolódó klíringtagok vonatkozásában

  • Kollektív Garancia Alap (KGA): a származékos elszámolású piacokhoz kapcsolódó klíringtagok vonatkozásában

  • CEEGEX / HUDEX/Gáz Kollektív Garancia Alap (CEEGEX / HUDEX/Gáz KGA): a CEEGEX és HUDEX/Gáz piaci klíringtagok vonatkozásában

  • Kereskedési Platform Kollektív Garancia alap (Kereskedési Platform KGA)

A KELER KSZF Zrt. - 5/2020. számú leirat, Alapszintű és kiegészítő pénzügyi fedezetek és likviditási deviza óvadék

 

 

Összefoglalás a módosításokról:

 

1.            3/2020. számú Kiegyensúlyozói elszámolás és Kereskedelmi Platform garanciarendszer leirat:

•             KP és Kiegyensúlyozói tagságok esetében a minimum forgalmi biztosíték értéke 30 ezer EUR (34 ezer EUR-ról csökkentettük).

•             Limitfedezettség képlet: napi (adott elszámolási ciklus) adatok alapján történik a kalkuláció, nem havi adatok alapján.

 

2.            4/2020. számú Garancia Alap követelmények leirat:

•             Garancia alap minimum hozzájárulás (CEEGEX/HUDEX és KP/Kiegyensúlyozó esetekben is) 15 ezer EUR (17 ezer EUR-ról csökkentettük), a Kiegyensúlyozó és kereskedési platform esetében együttesen 30 ezer EUR.

•             KP KGA esetében maximum hozzájárulás eltörölve (500 MFt).

 

3.            5/2020. számú Alapszintű és kiegészítő pénzügyi fedezetek és likviditási deviza óvadék leirat:

•             EUR-ós gázpiacok esetében 30 ezer EUR az alapszintű pénzügyi fedezet (34 ezer EUR-ról csökkentettük).

•             Powernext piac törlésre került az EEX-be való beolvadása miatt, EEX spot piac viszont kiegészült 40 ezer GBP-s alapszintű pénzügyi fedezet sorral (aki Powernext GBP-s volt amiatt).

•             Beszámoló hiánya miatti kiegészítő pénzügyi fedezet 30 ezer EUR, vagy 10 millió Ft.

 

4.            Értékpapír befogadási és kondíciós lista

•             Gázpiacokra (CEEGEX/HUDEX, KP, Kiegyensúlyozó) csak EUR-t fogad el a KELER KSZF 0% haicut-tal. Az EUR és egyéb értékpapírok befogadása megszűnik 2020 január 2-tól, ezzel is elősegítve, hogy a KELER a KELER KSZF ügyfeleinek értékpapír és HUF számláit mielőbb zárni tudja.

 

 

A leiratok elérhetőek a lenti csatolmányokra kattintva, a www.kelerkszf.hu/Dokumentumtár/Leiratok oldalon, valamint a KID-en a Kis Infok/KELER KSZF/KELER KSZF Elszámolóházi Leiratok mappában.

A kondíciós lista elérhető a lenti csatolmányra kattintva, a www.kelerkszf.hu/Dokumentumtár/Kondíciós listák oldalon, valamint a KID-en a Kis Infok/KELER KSZF/KELER KSZF Kondíciós listák mappában.

 

Üdvözlettel:

KELER KSZF Zrt.