Tájékoztató Gázpiaci klíringtagok és Energiapiaci alklíringtagok adatszolgáltatási kötelezettségéről - 2019. évi auditált beszámoló - Beküldési határidő: 2020. szeptember 30.

Tisztelt Gázpiaci klíringtagunk és Energiapiaci alklíringtagunk!

Szeretnénk felhívni figyelmüket a KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatának a gázpiaci klíringtagok és energiapiaci alklíringtagok adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó 3.5.3.1., illetve 9.5.3. pontjára, mely az alábbiakat írja elő:

„A gázpiaci klíringtag/energiapiaci alklíringtag auditált mérleget és eredmény-kimutatást, az auditori jelentéssel és a kiegészítő mellékletekkel, továbbá a kitöltött Know Your Customer kérdőívvel együtt a következő év szeptember 30. napjáig köteles eljuttatni a KELER KSZF-hez.”

Ez jelen esetben a 2019. évi aláírt auditált mérlegbeszámolót és eredménykimutatás elküldését, valamint a Know Your Customer (KYC) kérdőív kitöltését jelenti, melynek kitöltési határideje 2020. szeptember 30.

Amennyiben a Know Your Customer kérdőív keretein belül feltölti a 2019. évi auditált mérlegbeszámolót és eredménykimutatást, abban az esetben nem szükséges azt más formában is továbbítania.

Kérjük, hogy amennyiben eltérő üzleti év, eltérő jogi környezet vagy egyéb, hasonló ok miatt nem áll rendelkezésre az auditált mérlegbeszámoló és eredménykimutatás, akkor azt a megadott határidőig (szeptember 30.) mindenképpen jelezzék felénk!

Tájékoztatjuk, hogy a KELER KSZF - fent említett szabályzati pontjai alapján - kiegészítő pénzügyi fedezetet határozhat meg a kitöltési határidőt elmulasztó klíringtagok számára, és amennyiben az adott klíringtag a határidőt követő 15. napig (2020. október 15.) sem teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét, úgy jogosult klíringjogát felfüggeszteni.

A fentiekre való tekintettel kérjük Önöket, hogy adatszolgáltatási kötelezettségüket, illetve a Know Your Customer kérdőív kitöltését haladéktalanul tegyék meg!

A beszámolási kötelezettségről szóló tájékoztató teljes szövege megtalálható a lentebb csatolt dokumentumra kattintva, valamint a KID-en a Kis Infok/KELER KSZF/KELER KSZF Tájékoztatók mappában.

Üdvözlettel:
KELER KSZF Zrt.