Settlement Discipline Regime

Q&A dokumentum


Tájékoztató a KELER KSZF SDR szerinti megfeleléséről


A CSDR (909/2014/EU rendelet) kiemelt hangsúlyt fektet a kiegyenlítési fegyelem megteremtésére és fenntartására, mellyel kapcsolatban nem csak a központi értéktárak, de a központi szerződő felek számára is fogalmaz meg előírásokat. A CSDR különböző részletszabályokkal egészül ki, úgy mint a 2017/389/EU rendelet, valamint a 2018/1229/EU rendelet, mely előbbi a pénzbírságok, az utóbbi pedig a kényszerbeszerzés vonatkozásában tartalmaz részletes előírásokat. Együttesen ezen három jogszabályra tekintünk SDR-ként (Settlement Discipline Regime).

A csatolt Kérdések és Válaszok dokumentumban a KELER KSZF információt szolgáltat a klíringtagokat is érintő jelentősebb változásokról.

Ez a Kérdések és Válaszok dokumentum mindig a legfrissebb információkat tartalmazza, így amennyiben az EU hatóságok által bármilyen új információ kerül publikálásra, a KELER KSZF jelen dokumentumot annak megfelelően frissíti, és minden esetben értesíti a klíringtagokat a változásról.