Számlázás


Az energiapiacokon megkötött és fizikai teljesítésű ügyletek érintettek a vételárszámlázásban. A számlázás folyamatát az ECC működteti, és a vételárszámlákat az ECC leányvállalata, az ECC Luxembourg s.a.r.l. állítja ki és küldi meg közvetlenül a kereskedők részére. Az ECC Luxembourg s.a.r.l. központi vételárszámlázást („önszámlázást”) végez, így mind a (ECC Luxembourg s.a.r.l. szempontjából) vevői, mind az eladói számlákat saját maga állítja ki az eladó nevében. (Ennek eredményeként az energiapiaci alklíringtagoknak nem kell eladói vételárszámlákat kiállítaniuk.) A vételárszámlákon kívül, az ECC az együttműködő kereskedési helyszínek és a saját nevében díjszámlákat állít ki és küld meg közvetlenül a kereskedő ügyfelek részére, melyek pénzügyi teljesítését az ECC közvetlenül a KELER KSZF számláján terheli, mint fizetési ügynöke. A KELER KSZF ezen megfizetett díjtételeket beszedi a kereskedőktől.

Az energiapiaci elszámoláshoz kapcsolódóan a KELER KSZF díjszámlát állít ki az energiapiaci alkíringtagoknak. A díjfizetés a tárgyhót követő 5. (ötödik) munkanapig kiállított díjszámla alapján történik, alapesetben az alklíringtag által választott Settlement Banknál, vagy az OTP Banka Srbija-nál vezetett számláiról történő beszedéssel.