Trade Reporting

A KELER KSZF valamennyi, a MIFID és így az EMIR hatálya alá tartozó derivatív ügylet tekintetében közreműködik a TR riportok előállításában.

A KELER KSZF a TR szolgáltatás keretében, megbízás alapján, az energiapiaci alklíringtagok ügyleteire vonatkozóan előkészíti a TR riportokat, melyeket megküld az energiapiaci alklíringtagok részére. A KELER TR rendszere biztosítja az elkészített riportok továbbítását a RegisTR felé.