Pénzügyi teljesítésA CEEGEX/HUDEX elszámoláshoz kapcsolódóan napi pénzügyi teljesítés történik. A teljesítés devizaneme: euró (EUR).

A napi pénzügyi rendezés egyetlen összevont, nettósított pénzügyi pozíció alapján történik. Ennek keretében a KELER KSZF nettósítja a klíringtag spot piaci ügyleteinek, határidős árkülönbözetének és határidős ügyletből eredő fizikai szállítási ügyleteinek pénzügyi pozícióit.

A pénzügyi teljesítési hely a klíringtag által választott Settlement Bank.

A teljesítés során a klíringtagok a teljesítési napon 9:00-ig kötelesek biztosítani a kialakult terhelési pénzpozíciókat a teljesítési számlákon az áfa illetőség szerinti áfa tartalommal módosított vételárösszegre, ahonnan a KELER KSZF elvonja a teljesített pénzt a teljes mennyiségre (a pénzteljesítéshez kapcsolódóan részteljesítésre nincs lehetőség). Ezzel párhuzamosan a KELER KSZF jóváírja a jogosultak teljesítési számláit.

Az elszámolásokhoz kapcsolódóan, túl a pénzügyi pozíciók rendezésén, a klíringtagok kötelesek eleget tenni a napi biztosítékteljesítési és garanciaalap képzési kötelezettségüknek.

A biztosítékteljesítés határideje 9:00 óra, míg a normál havi garanciaalap meghatározásra vonatkozó teljesítési kötelezettség (alapesetben) a meghatározást követő 2. (második) elszámolási nap 9:00 óra.