Számlázás


A CEEGEX/HUDEX piacokon megkötött és a ténylegesen leszállított fizikai teljesítésű ügyletek érintettek a vételárszámlázásban (Ez alól kivételt képeznek a határidős ügyletek, amennyiben a lejárat előtt lezárásra kerülnek). A KELER KSZF ún. központi vételárszámlázás („önszámlázás”) keretében, mind a (KELER KSZF szempontjából) vevői, mind az eladói számlákat saját maga állítja ki az eladók nevében is, a számlázásra vonatkozó megállapodásban biztosított felhatalmazás alapján. A számlázás során a vételárszámla az áfa illetőség szerinti áfát tartalmazza. A központi vételárszámlázás során a KELER KSZF-nek egyetemleges felelőssége van a számlák tekintetében.

A számlák kiállítása gyűjtő elven történik, a vonatkozási időszakra tekintettel.

A vételárszámlázáson túl a CEEGEX/HUDEX elszámoláshoz kapcsolódóan a KELER KSZF díjszámlát állít ki a klíringtagoknak.  A díjfizetés a tárgyhót követő 5. (ötödik) munkanapig kiállított díjszámla alapján történik, alapesetben a klíringtagok Settlement Banknál vezetett számláiról történő beszedéssel.

Hogy készülnek a számlák?