Nemteljesítés-kezelés

Pénzügyi nemteljesítés történik akkor, ha a klíringtag nem teljesíti határidőre az előírt biztosítékadási, garancia alap képzési vagy a pénzteljesítési kötelezettségét.

A nemteljesítés-kezelés során a KELER KSZF – a nemteljesítés megállapítását követően – haladéktalanul intézkedik a nemteljesítő klíringtag kereskedési jogának felfüggesztéséről, és megkezdi a rendelkezésre álló biztosítékeszközök elvonását az üzletszabályzatban meghatározott felhasználási sorrendben.

A KELER KSZF a nemteljesítés lezárását követően kiszámítja és beszedi a nemteljesítési díjakat.