Pénzügyi teljesítés


Az IP és KP ügyletek elszámoláshoz kapcsolódóan napi pénzügyi teljesítés történik. A teljesítés devizaneme: euró (EUR).

A gáznap zárását követően a KELER KSZF elkészíti a klíringtag napi elszámolási jelentését, melyből a klíringtag értesül a napi pénzügyi eredményéről. A napi elszámolási jelentések alapján havi gyűjtőelvű vételár számla kerül kiállításra. A napi pénzügyi eredmény rendezése a napi elszámolást követő napon (amennyiben munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első elszámolási napon) reggel 9:00 órakor történik összevontan az IP és KP ügyletekre az FGSZ által eredményfelosztással módosítva.

A teljesítés során a klíringtag időszaki tranzakcióinak megfelelően alakulnak ki a teljesítési pozíciók az áfa illetőség szerinti áfa tartalommal módosított vételárösszegre, ahol a KELER KSZF valamennyi tranzakció vételárát egyetlen nettó pénzügyi pozícióként határozza meg.

A pénzügyi teljesítési hely a klíringtag által választott Settlement Bank.

A teljesítés során a klíringtagok a teljesítési napon 9:00 óráig kötelesek biztosítani a kialakult pénzpozíciókat a teljesítési számlákon, ahonnan a KELER KSZF elvonja a teljesített pénzt a teljes értékre (a pénzteljesítéshez kapcsolódóan részteljesítésre nincs lehetőség). Ezzel párhuzamosan a KELER KSZF jóváírja a jogosultak teljesítési számláit.

Az elszámolásokhoz kapcsolódóan, túl a pénzügyi pozíciók rendezésén, a klíringtagok kötelesek eleget tenni a napi biztosítékteljesítési és garanciaalap képzési kötelezettségüknek.

A biztosítékteljesítés határideje 9:00 óra, míg a normál havi garanciaalap meghatározásra vonatkozó teljesítési kötelezettség (alapesetben) a meghatározást követő 2. (második) elszámolási nap 9:00 óra.