Számlázás


Az IP és KP piacokon megkötött és elszámolt ügyletek fizikai szállítású áruügyletek, így vételárszámlázásban érintettek. A KELER KSZF ún. központi vételárszámlázás („önszámlázás”) keretében, mind a (KELER KSZF szempontjából) vevői, mind az eladói számlákat saját maga állítja ki az eladók nevében is, a számlázásra vonatkozó megállapodásban biztosított felhatalmazás alapján. A számlázás során a vételárszámla az áfa illetőség szerinti áfát tartalmazza. A központi vételárszámlázás során a KELER KSZF-nek egyetemleges felelőssége van a számlák tekintetében.

A gázhónap zárását követően a KELER KSZF által készített napi elszámolási jelentések alapján havi vételár számla kerül kiállításra, amely megküldésre kerül a klíringtag számára. A számlák kiállítása gyűjtő elven történik, a vonatkozási időszakra tekintettel.

A vételárszámlázáson túl az IP-n és KP-n megkötött ügyletekhez kapcsolódóan a KELER KSZF díjszámlát állít ki a klíringtagoknak. A díjfizetés a tárgyhót követő 5. (ötödik) munkanapig kiállított díjszámla alapján történik, alapesetben a klíringtagok a Settlement Banknál vezetett számláiról történő beszedéssel.

Hogy készülnek a számlák?