Általános leírás

A KELER KSZF jelenleg a Budapesti Értéktőzsde számára végez derivatív piaci elszámolást az alábbi szegmensekben:

  • BÉT Áru Szekció
  • BÉT Pénzügyi Ügyletkör
  • BÉT Részvény és Index Ügyletkör

A KELER KSZF valós időben fogadja a párosított és a szegregációnak megfelelően létrejött ügyleteket, és valós időben vezeti a pozíciókat. Az ügyletek fogadása során a KELER KSZF a napközben nem allokált ügyleteket legkésőbb a nap végén a klíringtag saját számlájára regisztrálja.

A tranzakciók befogadásának pillanatában a KELER KSZF noválja az ügyleteket. A nováció során a KELER KSZF belép az eredeti ügyletben résztvevő felek közé, és eladónak vevőjévé, míg vevőnek eladójává válik. Ezzel a mozzanattal a KELER KSZF eliminálja a partnerkockázatot.

Az ügyletek elszámolása ’mark-to-market’ elv alapján történik, ahol a derivatív ügyletek árkülönbözete mindennap meghatározásra, és másnap teljesítésre kerül. A ’mark-to-market’ elv alapján az árkülönbözet meghatározása a tranzakció kötési napján a kötési ár és az aznapi elszámolóár, míg ezt követően az aznapi és előző napi elszámolóár különbsége a nyitott pozíciók vonatkozásában.  

Az opciós ügyletek elszámolása során az opciós díj (prémium) pénzügyi teljesítése történik, ahol az opció jogosultja (a vevő) a napi árkülönbözet rendezés keretében teljesíti opciós díjfizetési kötelezettségét, melyet követően az opció lehívásának / lejáratának napjáig további fizetési kötelezettsége nincs.

A KELER KSZF a nyitott derivatív pozíciókra biztosítékot számol, melyet a számítás napját követő 1. (első) elszámolási napon 8:50 óráig kell teljesíteni.

A derivatív piaci ügyletek pénzügyi teljesítése a kereskedési napot követő 1. (első) elszámolási napon 8:50 órakor történik (T+1. napon 8:50 órakor, ahol T = ’Tranzakciós nap’).

A KELER KSZF azonnali klíring keretében elrendelhet napközbeni biztosítékbeszedést az aktuális nyitott pozíciók alapján, melynek teljesítési határideje az értesítést követő 15 perc.