Fizikai teljesítés

A derivatív elszámolásokhoz kapcsolódóan egyes ügyletek értékpapír, illetve fizikai szállítással teljesülnek, ezek:

  • határidős részvény ügyletek (FISZER ügylet)
  • határidős áru ügyletek

A szállításos értékpapír ügyletek elszámolása a kifutási (lejárati) napot követő 2. (második) elszámolási napon 10:00 órakor történik ún. ’fizetés szállítás ellenében’ elven (DvP – ’Delivery versus Payment’). A lejáratkor nyitva maradt ügyletekre a KELER KSZF a szegregációnak megfelelően határozza meg a teljesítési értékpapír- és pénzpozíciókat. A teljesítéskor a KELER KSZF először a rendelkezésre álló értékpapír mennyiségekre vonatkozóan hajtja végre a rendezést, melynek megfelelően elvonja az eladótól a teljesített értékpapírt a KELER KSZF technikai számlájára és jóváírja a vevő értékpapírszámláját, majd beterheli a vevő KELER-nél vagy MNB-nél vezetett pénzszámláját a KELER KSZF technikai számlájára és jóváírja az eladó pénzszámláját.

Az Áru Szekcióban egyes termékek esetében a teljesítés fizikai szállítással történik, ahol alapesetben a teljesítés a lejáratot követő 45. (negyvenötödik) napig (T+45 nap, ahol T = ’Tranzakciós nap’) kell, hogy megtörténjen, azonban a szállítási ciklus a felek nyilatkozata alapján meghosszabbítható. A KELER KSZF a fizikai teljesítést kizárólag közraktárjegyes teljesítés esetén garantálja. A KELER KSZF a fizikai teljesítésben közreműködő félként biztosítja, hogy az eladó az általa leszállított mennyiségre vonatkozóan hozzájusson az őt megillető vételárhoz. Ennek feltétele, hogy a vevő az átvett áruról kiállítsa a szállítási igazolást. A fizikai teljesítés során az adásvételi ügyletben érintett felek ún. sorsolás útján kerülnek párosításra.