Nemteljesítés-kezelés

A derivatív piaci elszámolások során alapvető cél, hogy a kereskedett és elszámolásra befogadott ügyletek napi árkülönbözet rendezése és a kapcsolódó fizikai szállítású ügyletek maradéktalanul teljesüljenek. Ennek érdekében a KELER KSZF klíringtagsági- és garanciarendszert működtet.

A derivatív piacon három fajta nemteljesítést különböztetünk meg:

  • pénzügyi nemteljesítés
  • szállításos értékpapír nemteljesítés (FISZER ügylet)
  • fizikai áru nemteljesítés

Pénzügyi nemteljesítés akkor történik, ha a klíringtag nem teljesíti határidőre az előírt biztosítékadási, garancia alap képzési, napi árkülönbözet vagy fizikai szállítású ügylet teljesítéshez kapcsolódó pénzteljesítési kötelezettségét.

A nemteljesítés-kezelés során a KELER KSZF – a nemteljesítés megállapítását követően – haladéktalanul intézkedik a nemteljesítő klíringtag kereskedési jogának felfüggesztéséről, és megkezdi a rendelkezésre álló biztosítékeszközök elvonását az üzletszabályzatban meghatározott felhasználási sorrendben. A felhasználási sorrend különös tekintettel van a szegregációra, melynek eredményeként klíringtagi saját nemteljesítés esetén a megbízói biztosítékeszközök nem kerülhetnek felhasználásra. Ugyanakkor megbízói nemteljesítés esetén a klíringtag saját biztosítékeszközei is felhasználásra kerülnek.

Az egyedileg szegregált ügyfelek biztosítékeszközei teljes védelemben részesülnek a klíringtag saját vagy bármely más megbízója nemteljesítése esetén, hiszen azok kizárólag az adott ügyfél nemteljesítése esetén használhatóak fel.

Szállításos értékpapír nemteljesítés történik, ha a klíringtag nem teljesíti határidőre a szállításos értékpapír ügyletből eredő értékpapír teljesítési kötelezettségét.

Értékpapír nemteljesítés során a KELER KSZF kényszerbeszerzést kísérel meg a hiányzó értékpapír mennyiségre, melynek sikeressége esetén a vétlen vevő felé teljesít. A kényszerbeszerzés menete a multinet elszámolású értékpapír ügyletek gyakorlata szerint történik. Sikertelen beszerzés esetén pénzügyi elszámolás történik.

Fizikai teljesítésű áru ügylet esetében a KELER KSZF nem garantálja a teljesítést, kizárólag közraktárjegyes teljesítés esetén. Közraktárjegyes nemteljesítés esetén a KELER KSZF a kétkörös delivery sorsolás szabályai szerint jár el, melynek megfelelően eladói nemteljesítés esetén a vevő által megképzett vételárletétet visszautalja a teljesítő klíringtag részére.

A KELER KSZF a nemteljesítés lezárását követően kiszámítja és beszedi a nemteljesítési díjakat.