Számlázás

A derivatív piaci ügyletekhez kapcsolódóan számlázási tevékenység kizárólag a KELER KSZF díjszámlái tekintetében történik. Az áru adásvételi ügyletek tekintetében a vételár számlákat az adásvételi ügylet szereplői állítják ki egymás felé.

A díjfizetés a tárgyhót követő 5. (ötödik) munkanapig kiállított díjszámla alapján történik, alapesetben a klíringtagok KELER-nél vezetett számláiról történő beszedéssel. Hitelintézeti klíringtagok esetében a díjszámlák átutalással teljesítendők, amennyiben az adott klíringtag nem rendelkezik pénzszámlával a KELER-ben.