Szegregáció

A KELER KSZF az EMIR 37. cikk (9) szerinti szegregációs lehetőségeket biztosítja klíringtagjai számára.

A szegregációs lehetőségeket és kockázatokat ismertető összefoglaló táblázatot az alábbi dokumentum tartalmazza: 

 

Download (406 KB)

 

 A szegregáció dimenziói a következőek:

  • pozícióvezetés;
  • biztosíték meghatározás és fedezetképzés;
  • teljesítés.

A szegregáció során a KELER KSZF biztosítja a pozíciók elkülönített nyilvántartását, alapesetben a klíringtagi saját és megbízói pozíciókra. A derivatív elszámolás során a megbízói pozíciók egyedi megbízói pozícióvezetési (ún. ’PVE’ számlák) nyilvántartási számlára kerülnek, azaz az egyes megbízók ügyletei egyedileg kerülnek nyilvántartásra.

A KELER KSZF biztosítja az alklíringtagi pozíciók elkülönített nyilvántartását, melynek megfelelően az alklíringtagi saját és megbízói pozíciók a klíringtag saját és megbízói pozíciótól elkülönítetten kerülnek nyilvántartásra. Az alklíringtag megbízóinak ügyletei – a klíringtag megbízói pozícióival azonos módon – egyedi megbízói pozícióvezetési nyilvántartási számlára kerülnek.

A KELER KSZF a nemteljesítési kockázatok csökkentése érdekében a derivatív elszámolás során kialakult nyitott pozíciók után alapbiztosítékot számít a szegregációnak megfelelően, valamint meghatározza a másnapi teljesítendő árkülönbözetet. Az alapbiztosíték és az árkülönbözet a klíringtagi saját és az egyedi megbízói pozícióvezetési számlákon lévő pozíciókra elkülönítetten kerül kiszámításra.

A klíringtag saját és összevont megbízói biztosítékeszközök elkülönítetten vannak nyilvántartva a KELER KSZF saját és más klíringtagok eszközeitől.

A KELER KSZF az ügyfelek (alklíringtagok, megbízók) magasabb szintű védelme érdekében, lehetőséget biztosít az ún. egyedi szegregációra („ISA – Individually Segregated Account”). Ebben az esetben a KELER KSZF nem csak az adott ügyfél ügyleteit különíti el más ügyfélpozícióktól, hanem a biztosítékrendezés során is elkülönítetten tartja nyilván az eszközöket.

Egyedileg szegregált ügyfelek esetében, az adott ügyfél pozíciói után számított biztosítékkövetelmény külön kerül meghatározásra és a klíringtagi saját és összevont megbízói biztosítékeszközöktől elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Az egyedi szegregációt az ügyfél kezdeményezi a klíringtagnál, melyet a klíringtag jelent be a KELER KSZF felé.

Az egyedileg szegregált ügyfélnek lehetősége van Tartalék Klíringtagot választania, mely klíringtag az eredeti klíringtag végső nemteljesítése esetén jogosult átvenni a teljesítő egyedileg szegregált ügyfelet, nyitott derivatív pozícióit és biztosítékeszközeit. A funkció igénybevételéhez az ügyfélnek és a Tartalék Klíringtagnak megállapodást kell kötnie, melyet követőn a Tartalék Klíringtag jelenti be ügyfelét.